Kultapiiskut

Filppulan päiväkodissa toimii integroitu erityisryhmä Kultapiiskut. Ryhmässä on alle 6-vuotiaita lapsia, joista 5 tarvitsee erityistä tukea ja 7 on nk. tukilapsia.

Ryhmän toiminnasta vastaavat

Toiminnan tavoitteena on vastata lasten yksilöllisiin, kuntoutuksellisiin ja kehityksellisiin tarpeisiin. Integroidussa erityisryhmässä käytetään tukiviittomia sekä kuvia sanallisen viestinnän tukena ja lapsen päivää jäsennetään kuvien avulla.

Integroidussa erityisryhmässä tavoitteena on, että kaikki lapset kokevat iloa, onnistumisen ja oppimisen riemua turvallisessa ilmapiirissä.