Asumisneuvontatoiminta-avustuksen hakeminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2020
avustuksia asumisneuvontatoimintaan.
Avustuksen määrä on enintään 35 prosenttia kustannuksista.

Avustuksia voidaan myöntää asumisneuvontatoimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai
käynnistävät asumisneuvontatoimintaa.

ARA edellyttää, että asumisneuvontaa toteuttava avustuksen saaja osallistuu kerran vuodessa valtakunnalliseen asumisneuvontafoorumiin sekä foorumin järjestämiin asumisneuvontatyötä kehittäviin koulutuksiin.

Hakuaika päättyy 16.1.2020 klo 16.15

Hakemukset lähetetään kirjaamoon kirjaamo.ara@ara.fi tai osoitteella:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti.

Hakulomakkeita ja lisätietoja antaa asuntosihteeri Leena Ranta puh. 040 195 4009.
Tarkempia tietoja avustettavista toimenpiteistä sekä lomakkeita löytyy sivuilta
www.ara.fi.

Avustushakemus

Kauhajoki 26.11.2019
Teknisten palvelujen toimiala