Polku: / Palvelut / Kasvatus ja opetus / Varhaiskasvatus / Ajankohtaista

Ajankohtaista
 

Uusi käytäntö varhaiskasvatuksen asiakasmaksun vuositarkistuksessa

Varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan huoltajien tulojen perusteella vähintään kerran vuodessa, jolloin huoltajilta pyydetään ajankohtaiset tulotiedot maksun määräytymistä varten.

Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön tulotietojen tarkistusta koskeva asiakaskohtainen vuositarkistus. Kun tietojärjestelmä tunnistaa, että tulojen tarkistuksesta on jommankumman tai molempien huoltajien osalta kulunut vuosi, se lähettää asiakkaille tekstiviestillä ja sähköpostilla pyynnön tulotietojen toimittamisesta. 

  • Ensimmäisessä viestissä huoltajia pyydetään toimittamaan tulotiedot tai hyväksymään korkeimman mukaan määräytyvä maksu kahden viikon kuluessa.
  • Perheet, jotka eivät toimita tulotietoja määräaikaan mennessä saavat automaattisesti toisen viestin, muistutuksen, jonka jälkeen asiakkaalla on viikko aikaa toimittaa tiedot.
  • Ne perheet, jotka eivät muistutuksesta huolimatta toimita tulotietoja, tietojärjestelmä asettaa perheelle maksimitulot. Nämä perheet saavat automaattisesti tiedon myös siitä, että heidän hoitomaksunsa tullaan määräämään maksimitulojen mukaisesti.

Kun huoltaja saa viesti, hänen tulee toimittaa tarvittavat tulotiedot tai hyväksyä korkeimman mukaan määräytyvä asiakasmaksu joko sähköisen asioinnin kautta tai paperisena varhaiskasvatustoimistoon.

Tästä linkistä löytyy tulotietoja koskevat ohjeet Tulotietoja koskevat ohjeet

Varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin linkki Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeet –linkki Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeet

Lisätietoja:

Toimistosihteeri Raija Penttilä, p. 040 674 7870
Toimistosihteeri Marjo Ahonen, p. 040 487 7097
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

-----

Varhaiskasvatustoimisto muuttanut teknologiakeskus Logistiaan

7.9.2017 lukien uusi osoite on Teknologiapuisto 1.

Tervetuloa!

-------

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (vasu) julkaistiin lokakuussa 2016, ja näiden perusteella jokainen kunta laati kevään 2017 aikana varhaiskasvatusta ohjaavan paikallisen vasun. Kauhajoella vasu laadittiin yhteistyössä henkilöstön, lasten ja huoltajien sekä yhteistyötahojen kanssa.Tästä linkistä pääset tutustumaan Vasuun enemmän.
------

Maksuttomat varhaiskasvatuskerhot 2-5 -vuotiaille!

Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunta hyväksyi 21.2.2017 (§10) varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan käynnistämisen kokeiluna toimintakaudelle 2017-2018. Maksuttomat kerhot on hyvä vaihtoehto perheille, joilla ei ole tarvetta jokapäiväiseen tai kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.  Kerhot on tarkoitettu 2-5 –vuotiaille lapsille ja kerhoaika on noin kolme tuntia 2-3 kertaa viikossa. Niissä noudatetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista monipuolista toimintaa, jossa leikillä on keskeinen merkitys. Katso varh.kasv.jtk:n päätös tästä.
------

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2017 alkaen

Tasavallan presidentti vahvisti 29.12.2016 lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). Jatkossa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ei enää sovelleta lakia eikä asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunta hyväksyi varhaiskasvatuksen asiakasmaksut kokouksessaan 21.2.2017 §8. Katso päätös tästä.

Muutoksesta johtuen kaikkien asiakkaiden asiakasmaksut tarkistetaan 1.3.2017 alkaen. Lakimuutoksella on vaikutusta myös varhaiskasvatuksen palvelusetelin omavastuuosuuteen, joten myös palveluseteliasiakkaille tulee tehdä uudet päätökset.

------

Muutoksia varhaiskasvatuslakiin ja päivähoitoasetukseen 1.8.2016 alkaen

Eduskunta on 15.12.2015 hyväksynyt muutokset varhaiskasvatusoikeuteen. Laki takaa kaikille lapsille varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa.

Valtioneuvosto hyväksyi 22.10.2015 päivähoitoasetuksen muutoksen, jolla muutetaan päiväkodeissa kolme vuotta täyttäneiden lasten ja kasvatustehtävissä olevien henkilöiden välistä mitoitusta.

Lue lisää tästä

-----

Kauhajoen varhaiskasvatuksessa siirrytään hoitoaikaperusteiseen asiakasmaksuun 1.8.2016 lukien

Varhaiskasvatusjohtokunta on hyväksynyt kokouksessaan 8.3.2016 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin indeksikorotukset opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen mukaisesti sekä päätti myös siirtyä hoitoaikaperusteiseen palvelun tarpeen määrittelyyn varhaiskasvatusmaksussa 1.8.2016 lukien.

Lue lisää tästä.

-----

Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut siirtyivät sähköiseen asiointiin

Uudessa sähköisessä palvelussa perheet voivat tehdä esimerkiksi päivähoitohakemuksen kunnalliseen päivähoitoon, palvelusetelihakemuksen yksityiseen hoitopaikkaan tai ilmoittaa lapsen esiopetukseen.
Lue lisää tästä

Sähköinen asiointi

-----

Muksunetti

Muksunetti on kodin ja päiväkodin välinen viestintäjärjestelmä. Sen kautta vanhemmat saavat tietoa päiväkodin arjesta, voivat katsella lasten kuvia ja töitä, lukea ryhmän blogeja sekä saada tietoa tulevista tapahtumista. Muksunetistä löytyy myös oman lapsen/lasten varhaiskasvatussuunnitelmat.

Kun lapsi aloittaa päivähoidon päiväkodissa, saat Muksunetin käyttöön liittyvät ohjeet ja tunnukset päiväkodilta. Ohessa linkki Muksunettiin.

kuva