Polku: / Palvelut / Perhe-, sosiaali- ja terveyspalvelut / Vammaisneuvosto

Kauhajoen Vammaisneuvosto 2017

Vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaan neuvoston tehtävänä on:

1. edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa
2. seurata vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä kaupungin alueella
3. seurata kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon päätöksentekoa vammaisten kannalta
4. edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
5. edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
6. seurata vammaisille henkilöille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä kaupungin alueella
7. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa tarvittaessa lausuntoja vammaisuuteen liittyvissä asioissa
8. käsitellä muut toimialaansa kuuluvat asiat

Vammaisneuvoston jäsenet 2017 - 2021

Vammaisneuvoston muistiot:

Muistio 22.2.2020

Muistio 18.12.2019

Muistio 11.9.2019
Muistio 8.5.2019

Muistio 6.2.2019

Muistio 28.11.2018
Muistio 26.9.2018
Muistio 3.5.2018

Muistio 7.2.2018

Muistio 29.11.2017

Muistio 1.2.2017
Muistio 16.9.2015

* * * * * * *

Muuta tietoa:

Kauhajoen vammaisneuvoston toimintaohje 2017

Kauhajoen kaupungin erityisryhmien liikuntakortti

Avosairaanhoito

Vammaislainsäädännön uudistaminen

 

Valtakunnallinen Vammaisneuvosto VANE - Riksomfattande handikapprådet

http://www.vane.to/