RSS

Uutiset ja kuulutukset

 

Takaisin

Tutortoiminnan aluekoordinaattori

Kauhajoen kaupungin sivistyksen toimialalla on uudelleen haettavana määräaikaiseen työsuhteeseen

Tutortoiminnan aluekoordinaattoria

Työsuhde alkaa viimeistään 1.4.2018 tai sopimuksen mukaan ja kestää 30.6.2019 saakka, kuitenkin enintään 15 kuukautta palkkauksen aloituspäivästä riippuen. Kyseessä on Opetushallituksen rahoittamaan kärkihankkeeseen liittyvä määräaikainen tehtävä.

Tutortoiminnan aluekoordinaattori tukee tutoropettajatoiminnan alueellista jalkauttamista ja kehit-tämistä. Tehtävänä on pääsääntöisesti ohjata hankealueen kunnissa/kouluissa tutorkollegoitaan uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin ja tutoroinnin kehittämisessä. Toiminnassa hyödynnetään vertaisvalmennuksen periaatteita ja hyvien käytäntöjen parastamista yli kuntarajojen. Keskeisenä tavoitteena on toimintakulttuurin kehittäminen ja työtapojen monipuolistaminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen tutortoiminnan avulla. Tutoropettajuus on monialainen kokonaisuus sisältäen mm. vertaisohjausta, pedagogista tukea ja apua myös digitaitojen hyödyntämiseen toiminnassa.

Hakijalta edellytetään korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa opetusalan koulutusta, perehtyneisyyttä tutoropettajuuteen ja hyvää koulumaailman tuntemusta sekä työkokemusta. Auto välttämätön.

Oma-aloitteisuus, organisointikyky ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat välttämättömiä ominaisuuksia.

Tarjoamme valitulle haasteellisen työn sekä kehittämisen mahdollisuuden opetustoimen kentällä innokkaiden ja yhteistyöhalukkaiden toimijoiden kanssa.

Toimen palkkaus ja työehdot ovat KVTES:n mukaiset. Toimeen valitun tulee ennen työn aloittamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esittää nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemus tehdään ensisijaisesti Kuntarekry.fi:n sähköisen hakulomakkeen kautta tai lähetetään joko sähköisesti sivistys@kauhajoki.fi tai postitse Kauhajoen kaupunki, sivistyksen toimiala, PL 500, 61801 KAUHAJOKI.

Hakemukset tulee jättää 9.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Hakemuksia ei palauteta.

Kauhajoen kaupunki on savuton työpaikka.


Tiedustelut:
opetustoimenjohtaja Lari Marjamäki, p. 040 838 6715 tai e-mail: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi


Kauhajoella 23.2.2018
Opetustoimenjohtaja
23.02.18
Kommentti (0) Lisää kommentti

Uutisotsikot:
Tutortoiminnan aluekoordinaattori (23.02.18)
Tiedote Kauhajoen kaupungin tulevasta talvikunnossapitohankinnasta 2018 (23.02.18)
Sähköinen Kyläluuta –vihko on avauttu (20.02.18)
Kaksi koulunkäyntiohjaan tointa (19.02.18)
Erityisluokanopettajan virat ja päätoimisen tuntiopettajan tehtävä (19.02.18)
Kesätyösetelit kesätyön tukemiseen (16.02.18)
Vaikuta lasten ja perheiden palvelujen kehittämiseen Etelä-Pohjanmaalla (16.02.18)
Tarjouspyyntö katujen ja yleisten alueiden kevätpuhdistuksesta 2018 ja 2019 (14.02.18)
Yksityistieavustukset uudelleen haettaviksi (13.02.18)
Päätoimisen tuntiopettajan viransijaisuus (12.02.18)
Aronkylän alueen Enontien jatke katusuunnitelma nähtävillä (09.02.18)
Kauhajoen kaupungin kesätyöpaikat haussa nyt (05.02.18)
Pitkämönkankaan ja Keltamäen pohjavesialueilla v. 2018 aikana tehtävät tutkimukset. (16.01.18)
Kauhajoen bussiliikenne 8.1.-31.5.2018 (05.01.18)
Vapaa-ajan maksuton uinti alle 16-vuotiaille (05.01.18)
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.1.2018 alkaen (03.01.18)
Kaupunginjohtaja Linda Leinonen on Twitterissä (13.12.17)
Linda Leinonen aloittaa kaupunginjohtajan viransijaisena 1.12.2017 (30.11.17)
Lasten ja perheiden palveluita koskeva kysely (21.11.17)
Tutustu uuteen tonttiesitteeseen (11.10.17)

<< < > >>

 

Kaupungin viralliset kuulutukset

Tapahtumakalenteri