RSS

Uutiset ja kuulutukset

 

Takaisin

Asemakaavahankkeita vireillä

Kauhajoen kaupungin teknisellä osastolla on vireillä seuraavat asemakaavanmuutoshankkeet:
1. Asemakaavan laajennus sekä muutos Lellavan alueella kortteleissa 5101, 5155 – 5157
Alueen pinta-ala on yhteensä noin 23,8 ha ja se rajoittuu lännessä vapaa-aikakeskuksen viheralueisiin, pohjoisessa, Mirjantiehen, idässä Rahikkatiehen ja etelässä Lustilantiehen. Kaavanmuutos koskee kortteleita 5101, 5155 ja 5156. Kaavahankkeen tarkoituksena on osoittaa paikka uudelle lämpövoimalalle, ratkaista liikennejärjestelyt ja lämpövoimalan ympäristön maankäyttö sekä sisällyttää asemakaavaan suunnittelualueella sijaitsevat ilman asemakaavaa rakentuneet tontit.

2. Asemakaavanmuutos Kalkunmäen alueella korttelissa 3150
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2,1 ha ja se rajoittuu pohjoisessa Hakasivuntiehen, idässä Kalkunmäentiehen ja etelässä ja lännessä viheralueeseen.

3. Asemakaavanmuutos Aronkylässä Kauppatien varrella
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 28 ha ja se rajoittuu pohjoisessa Aronkylän asemakaavoittamattomaan maatalousmaahan, lännessä Kurikantiehen ja Aronkylän teollisuusalueen kortteleihin ja idässä Kyrönjokeen. Kaavamuutosalue sisältää korttelit 6221, 6222, 6223 ja 6301 sekä niihin liittyviä katu-, viher- ja rautatieliikennealueita. Lisäksi kaavamuutosalue sisältää korttelin 6222 pohjoispuolella sijaitsevaa maatalousmaata, jolla on voimassa asemakaava vuodelta 1961

Edellä mainittujen asemakaavahankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (MRL 63 §) pidetään 4.5.2017 lähtien saatavilla kaavaehdotusten valmistumiseen asti.

Alueiden kaavamuutosluonnokset pidetään yleisesti nähtävillä kaupungintalon teknisellä osastolla (III kerros) 4.5. - 5.6.2017 kaupungintalon aukioloaikoina.

Lisätiedot: Kaavoittaja Marketta Nummijärvi puh.040 4810003 sähköposti: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Kaikille osallisille, kuten alueen maanomistajille, naapureille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavanmuutokset saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä kaikille kaupungin jäsenille varataan mahdollisuus lausua kirjallisesti mielipiteensä kaava-muutosten osallistumis- ja arviointisuunnitelmista sekä luonnoksista.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja huomautukset kaavaluonnoksesta tulee toimittaa kirjallisina tekniselle lautakunnalle, PL 500, 61801 Kauhajoki, nähtävilläoloaikana, viimeistään 5.6.2017.

Edellä mainittujen hankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnokset löytyvät Kauhajoen kaupungin Internet-sivuilta, osoitteesta http://www.kauhajoki.fi/ kohdasta: Palvelut-->Asuminen ja rakentaminen-->Kaavoitus-->Vireillä olevat kaavat.


Kauhajoki 3.5.2017

KAUHAJOEN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta
Asiakirjat
03.05.17
Kommentti (0) Lisää kommentti

Uutisotsikot:
Keksi Jokirantasillalle nimi (26.05.17)
Linja-autojen aikataulut 31.5.-3.6.2017 (24.05.17)
Kaupunginvaltuuston kokous 29.5.2017 kello 17.00 (24.05.17)
Kaupunginjohtajan virka (19.05.17)
Matonpesupaikat avattu käyttäjille (17.05.17)
Suolakankaan tuulivoimaosayleiskaava voimaan (17.05.17)
Osallistu liikenneturvallisuuskyselyyn (16.05.17)
Kesän uimakouluihin ilmoittautuminen (12.05.17)
Kauhajoen kaupungintalo on suljettuna 3.-30.7.2017 (10.05.17)
Tarjouspyyntö hakkeen toimittamisesta pururadoille (08.05.17)
Asemakaavahankkeita vireillä (03.05.17)
Kauhajoen vaalitulos (10.04.17)
Katujen siivous käynnissä (10.04.17)
Biotalouskilta - apua biotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen (06.04.17)
Valtuuston kokous 27.3. katsottavissa (27.03.17)
Kesätyöllistäminen palvelusetelillä v. 2017 (21.03.17)
Katuvalaistuksen saneerausurakka ja vastaukset esitettyihin lisäkysymyksiin (17.03.17)
Maksuton varhaiskasvatuskerho hakuaika 31.3.2017 mennessä (13.03.17)
Vaikuta Kauhajoen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan ja varhaiskasvatuksen toimintaan! (24.02.17)
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2017 alkaen (23.02.17)

 

Kaupungin viralliset kuulutukset

Tapahtumakalenteri