RSS

Uutiset ja kuulutukset

 

Takaisin

Keskustien vinopaikoituksen katusuunnitelma nähtäville asianomaisten kuulemista varten

Seuraavat tiepiirustukset asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan julki-sesti nähtäville 9.5. - 24.5.2018:
Aronkylän teollisuusalue, Keskustien vinopaikoitus:
- asemapiirustus 1:500, piir.nro 8691
- pituusleikkaus 1:1000/1:100, piir.nro 8692
- poikkileikkaukset 1:100, piir.nro 8693

Piirustukset ovat nähtävillä kaupungin kotisivuilla http://www.kauhajoki.fi/ kuulutukset sekä kaupungintalon teknisen toimialan (III kerros) neuvontapisteessä.

Mahdolliset huomautukset tai mielipiteet tulee jättää tekniselle lautakunnalle kirjallisesti
nähtävilläoloaikana viimeistään maanantaina 24.5.2018 klo 15.00 mennessä. Lisätietoja antaa kunnossapitopäällikkö Eetu Myllyniemi, puh. 040 705 6297.

Kauhajoki 9.5.2018
Tekninen lautakunta
09.05.18
Kommentti (0) Lisää kommentti

Uutisotsikot:
Keskustien vinopaikoituksen katusuunnitelma nähtäville asianomaisten kuulemista varten (09.05.18)

 

Kaupungin viralliset kuulutukset

Tapahtumakalenteri