Kauhajoen Vanhusneuvosto 2017

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen
yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.
Vanhusneuvosto on lakisääteinen toimielin (vanhuspalvelulaki 2013).

Vanhusneuvoston tehtävät Kauhajoen kaupunginhallituksen vahvistaman toimintasäännön mukaan ovat:

1) Edistää viranomaisten, ikäihmisten sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa Kauhajoella
2) Edistää ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
3) Seurata ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehittymistä Kauhajoella
4) Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa tarvittaessa lausuntoja ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä
5) Kutsua koolle tarvittaessa kaupungin alueella toimivia eläkeläis- ja vanhusjärjestöjä käsittelemään
    neuvoston toimialaan kuuluvia asioita
6) Käsitellä muut mahdolliset tehtäviinsä tai toimialaansa kuuluvat asiat

Vanhusneuvoston kokoonpano 2017 - 2021

Vanhusneuvoston muistiot:

Muistio 17.1.2020

Muistio 22.11.2019

Muistio 6.9.2019

Muistio 5.4.2019

Muistio 11.1.2019

Muistio 16.11.2018

Muistio 21.9.2018

Muistio 11.5.2018

Muistio 26.1.2018

Muistio 3.11.2017

Muistio 25.4.2017

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset v. 2016:
- Kotihoidon asiakkaiden tyytyväisyys LLKY:n kotihoitoon  
- Palvelukotien asiakkaiden tyytyväisyys LLKY:n palveluasumiseen  
- Osaston potilaiden tyytyväisyys LLKY:n osastotoimintaan  
Ikäihmisten vapaaehtoistoiminnan opas

Muistio 24.1.2017

Muistio 9.12.2016

Muistio 12.5.2016
Liitteet:
Sote-valmistelu / Kari Nuuttilan esitys
Sote -uudistukseen liittyviä vaihtoehtoja (valinnanvapaus)
Linkki: www.llky.fi   Ikäihmisten palvelut

Muistio 19.1.2016

Muistio 1.10.2015

Muistio 26.5.2015

Muistio 23.3.2015

* * * * * * *

Muuta tietoa:

Kauhajoen vanhusneuvoston toimintaohje 2017

Vammaislainsäädännön uudistaminen

Ikäihmisten suun hoito

Ikääntyneiden palvelut

 

www.eloisaika.fi