Kauhajoki Ruokamessut 5.-7.9.2014
Etusivu Palaute Yhteystiedot

Yleiset osanottoehdot

NÄYTTELYTILAN VARAUS
Sitova näyttelytilan varaus tehdään järjestäjän vahvistamalla lomakkeella pe 30.5.2014 mennessä. Järjestäjältä ilmoittautumisajan umpeuduttua tuleva vahvistus varauksesta on molempia osapuolia sitova.

NÄYTTELYOSASTON SIJOITUS
Järjestäjä varaa itselleen oikeuden näytteilleasettajien valintaan, sijoitteluun messualueelle tuotteiden mukaan sekä oikeuden rajoittaa samantyyppisten tuotteiden esittelijöiden määrää.

Järjestäjä määrää osastojen lopullisen sijainnin ottaen huomioon messutapahtuman luonteen, messualueen tarkoituksenmukaisen käytön sekä mahdollisuuksien mukaan näytteilleasettajien toivomukset. Järjestäjä lähettää näytteilleasettajille vahvistuksena osallistumisesta piirustuksen, johon on merkitty osaston sijainti.

MAKSUEHDOT
Paikanvuokra suoritetaan laskussa määrättyyn eräpäivään mennessä, viivästyskorko 7,5 %

OSALLISTUMISEN PERUUTTAMINEN
Näytteilleasettaja voi peruuttaa osallistumisensa neljä viikkoa ennen messuja veloituksetta. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista laskutamme 25 % messupaikan hinnasta.

PYSTYTYS JA PURKAMINEN
Pystytyksen voi aloittaa torstaina 4.9.2014 klo 10, osastojen tulee olla valmiina perjantaina 5.9.2014 klo 9.00 mennessä. Purkamisen voi aloittaa sunnuntaina 7.9.2014 klo 17.00. Osastojen tulee olla näytteilleasettajien osalta purettuna viimeistään maanantaina 8.9.2014.

VAHINGOT
Näytteilleasettaja on vastuussa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, näyttelyesineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö- tai esinevahingoista, joita messuyleisölle, toisille näytteilleasettajille, järjestäjille, messurakennuksille ja messualueelle saattaa aiheutua.

SÄHKÖVIRTA JA TYÖT
Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Näytteilleasettaja tilaa järjestäjältä osastoissaan tarvitsemansa sähkövirran samoin kuin tarpeelliset asennustyöt. Jos sähkö tilataan myöhemmin kuin 2 viikkoa ennen messujen alkua, hintaan lisätään 50 %. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista. Näytteilleasettaja vastaa haltijana osastolle tuomistaan sähkölaitteista.

PALO- JA MUU TURVALLISUUS
Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja, asetuksia ja järjestäjien ohjeita. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ennakkolupa. Koneita ja muita teknisiä välineitä esiteltäessä on noudatettava työturvallisuuslain ja asetusten vaatimuksia.

VARTIOINTI
Järjestäjä vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä messualueella, mutta ei tavaroiden, rakenteiden tms. muiden mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta.

VAKUUTUKSET
Näytteilleasettajan on itse huolehdittava asianmukaisten vakuutusten hankkimisesta. Järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista ja rakennuksista kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheutuneet vahingot. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista myrskyvaurioista.

HAVAINTOESITYKSET
Näytteilleasettaja vastaa järjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien, video-ohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden teosten osalta. Esitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja.

Järjestän isossa messuteltassa on ohjelmalava jossa on messuohjelman mukaiset ohjelmanumerot, mm. messukeittiöesityksiä ja erilaisia haastattelutilaisuuksia.

ASIAKASKUTSUKORTIT
Näytteilleasettaja voi tilata asiakaskutsukortteja 8 €/kpl. Laskutus tehdään tapahtuman päätyttyä käytettyjen korttien perusteella. Minimilaskutus 10 kpl.

MUUT EHDOT
Allekirjoittamalla ilmoittautumislomakkeen näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan osanottoehtoja sekä järjestäjän näiden täydentämiseksi antamia ohjeita.