Kauhajoki
suupohja

 

  Kurssimaksut    

Kansalaisopiston ryhmistä peritään kurssimaksu.

Kunkin ryhmän maksu on mainittu ryhmän kohdalla ja se laskutetaan sen jälkeen, kun ilmoittautuneita on saatu vähimmäismäärä ja kurssi on alkanut. Syksystä kevääseen jatkuvien kurssien osalta opettaja palkataan koko ajaksi, siksi kurssimaksukin peritään koko ajalta. Opintomaksuja ei palauteta.

Vaikka kauhajokiset, karijokiset ja isojokiset työttömät eivät enää saa työvoimatoimistosta opintoseteliä, saavat he osallistua maksutta Kauhajoen kansalaisopistossa lukuvuotena 2019-2020 oman valinnan mukaan yhdelle kurssille, jonka hinta on korkeintaan 60 euroa. Edun saa vain esittämällä opiston toimistossa työttömyyden varmistavan dokumentin heti ilmoittautumisen jälkeen.

Avustaja saa osallistua ilmaiseksi Kauhajoen kansalaisopiston kursseille Ystävänkortin omistajan seurassa. 

Oppikirjat ja opiskelussa tarvitsemansa muun materiaalin maksavat opiskelijat itse. Opiskelijan on itse huolehdittava myös vakuutusturvastaan opiskelun aikana.

 

Opintomaksujen historiaa ja taustoja

Kauhajoen kansalaisopistossa ei peritty opintomaksuja vuosina 1964 -1994 eli opiston 30 ensimmäisenä vuotena. Vuonna 1995 Suomi liittyi Euroopan unioniin. Kurssimaksuja on peritty vuoden 1994 syksystä lähtien.

 

Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään mm:

24 §

Opiskelijoilta perittävät maksut

Opiskelijoilta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja.

Jos opiskelijamaksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään.

Maksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.