Polku: / Palvelut / Perhe-, sosiaali- ja terveyspalvelut / Urbaani arki Kauhajoella

Urbaani arki Kauhajoella

Lasten arkiliikkumista ja terveyttä koskevan tutkimuksen hyödyntäminen Kauhajoella
(katso pdf)

Kauhajoki oli vuosina 2011-2013 tutkimuskohteena kansainvälisen ulottuvuuden omaavassa Urbaani arki -nimisessä Aalto-yliopiston tutkimushankkeessa, jonka kolmesta teemasta yhdessä tutkittiin paikkatietolähtöisesti lasten ja nuorten arkiliikkumista, hyvinvointia ja ympäristökokemuksia sekä niiden vaikutusta toisiinsa. Samalla saatiin tietoa ympäristön arvokkaista ja ongelmallisista paikoista lasten näkökulmasta. Tutkimuksen avulla etsittiin ympäristöstä sellaisia tekijöitä, jotka lisäävät lasten arkiliikkumista tai vastaavasti vähentävät sitä.

Kauhajoella käynnistettiin rinnakkaisesti paikallinen hanke, jonka tavoitteeksi asetettiin em. tutkimuksen tulosten hyödyntäminen Kauhajoen ympäristön ja palveluiden kehittämisessä arkiliikuntaa ja hyvinvointia tukevaksi. Oheinen tietopaketti on koottu hankkeen tuloksena. Tutkimustulosten perustella tunnistettiin kehittämistarpeita, joihin vastaaminen koskee julkisyhteisöjen ohella myös vapaa-ajan yhteisöjä, vanhempia ja muita kuntalaisia. Tietopaketin avulla välitetään tietoa kehittämistarpeista eri toimijoille.

Tutkimukseen osallistui marraskuussa 2011 yhteensä 249 kauhajokelaista koululaista yhdeksän eri koulun viidensiltä ja kahdeksansilta luokilta eli reilu 70 % kahdesta ikäluokasta. Tulokset työstettiin käyttökelpoiseksi aineistoksi ja raportiksi vuosien 2012 ja 2013 aikana. Raportti valmistui vuoden 2014 lopulla.

Paikallista hanketta hallinnoi Kauhajoki-Seura ry, ja se on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmarahoituksella sekä Lions-club Kauhajoen tuella. Hanketta varten palkattiin paikallinen koordinaattori sekä perustettiin yhteistyöryhmä, jossa oli edustajat lasten ja nuorten parissa työskenteleviltä tahoilta.

Elämäntapasairauksiin liittyvät terveysongelmat lisääntyvät jatkuvasti, eivätkä perinteiset kansanterveydelliset keinot esimerkiksi ruokavalion tervehdyttämiseksi ja harrastusliikunnan lisäämiseksi näytä riittävän. Liikkumaton elämäntapa voi johtaa kansansairauksien, kuten sydänsairauksien ja 2-tyypin diabeteksen yleistymiseen. Urbaani arki -tutkimuksen tulosten avulla pyritään tunnistamaan liikkuvan elämäntavan trendejä siten, että voidaan lisätä liikkumiseen kannustavia tekijöitä ympäristössä.