Kauhajoki
suupohja

Panula-opiston oppilasmaksut

Muskari / Soittokerho        85€ / lukukausi

Maksukäytänteet

Ensimmäinen muskarikerta on ilmainen. Jos oppilas ei halua jatkaa ensimmäisen kerran jälkeen, on asiasta ilmoitettava heti Panula-opiston toimistoon.

Lukukauden 2-5 viikoilla keskeyttävät oppilaat maksavat puolet lukukausimaksustaan (sisaralennuksia ei huomioida).

Lukukauden viidennen (5) viikon jälkeen keskeyttävät oppilaat maksavat koko lukukausimaksun (sisaralennuksia ei huomioida).

Oppilasmaksu peritään lähtökohtaisesti täytenä. Jos oppilaan tunneista jää pitämättä oppilaasta riippumattomista syistä enemmän kuin kolme, oppilasmaksusta vähennetään takautuvasti puuttuvien tuntien määrä.

Sisaralennus

Ensimmäinen (vanhin) perheen lapsi maksaa täyden lukukausimaksun Panula-opiston opinnoista. Sisarukset ilmoitetaan Panula-opiston opintoihin ilmoittauduttaessa.

Sisaralennus muskariopetuksessa    - 15€

Panula-opiston lukukausi- ja opintosuoritusmaksuissa noudatetaan Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnan päätöstä 27.6.2012 §