Kauhajoki
suupohja

Panula-opiston oppilasmaksut

Panula-opiston lukukausi- ja opintosuoritusmaksuissa noudatetaan Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnan päätöstä 27.6.2012

Maksukäytänteet

Lukukauden (siis molempien lukukausien) ensimmäisen työviikon aikana keskeyttävät oppilaat maksavat todistusmaksun. Lukukauden 2-5 viikoilla keskeyttävät oppilaat maksavat puolet lukukausimaksustaan (sisaralennuksia ei huomioida). Lukukauden viidennen (5) viikon jälkeen keskeyttävät oppilaat maksavat koko lukukausimaksun (sisaralennuksia ei huomioida).

Lopettamisesta tulee ilmoittaa toimistoon välittömästi.

Todistusmaksu peritään lähtökohtaisesti aina. Se peritään myös Panula-opiston entiseltä oppilaalta, mikäli todistuksen kirjoittaminen edellyttää muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista todistukseen.

Oppilasmaksu peritään lähtökohtaisesti täytenä. Jos oppilaan tunneista jää pitämättä oppilaasta riippumattomista syistä enemmän kuin kolme, oppilasmaksusta vähennetään takautuvasti puuttuvien tuntien määrä.

Yksilöopetus

Instrumenttiopetus 30 min.....145 € (215€ yleisellä osastolla eli yli 18-vuotiaat, perustasolla opiskelevat) *

Instrumenttiopetus 45 min.....185 € (265€ yleisellä osastolla eli yli 18-vuotiaat, perustasolla opiskelevat) *

Instrumenttiopetus 60 min......210 € *

Avoin osasto.........................415 €  (instrumenttiopetus 30 min, ei ryhmäaineita - osastolle otetaan oppilaaksi läpi vuoden, ilman pääsykoetta, tuntiresurssien mukaan)

*hintaan sisältyy myös OPS:n mukainen ryhmäopetus: musiikin perusteet sekä yhteissoitto

Ryhmäopetus

Pienryhmäopetus....................98€

Musiikkileikkikoulu..................85€

Sisarus- ja perhemuskari.........98€ (saman perheen osallistujat, ei sisaralennuksia)

Tanssinopetus........................90€

  

Sisaralennus

Ensimmäinen (vanhin) perheen lapsi maksaa täyden lukukausimaksun Panula-opiston opinnoista. Sisarukset ilmoitetaan Panula-opiston opintoihin ilmoittauduttaessa.

Sisaralennus perus- ja musiikkiopistotasolla sekä
yleisellä ja avoimella osastolla   - 35€ alkaen toisesta sisaresta

Muskari-, musiikkipaja- ja tanssinopetuksessa   - 15€

  

Muut maksut

Soittimien käyttökorvaus...........50€

Kirjaamismaksu.......................15€

Todistusmaksu (peritään aina)...50€

  


Panula-opiston ulkopuolisen oppilaan osallistumis-, tasosuoritus- ja päättösuoritusmaksut

  

Panula-opiston tasosuorituspäivinä / opiston ryhmän mukana

Instrumenttiopetuksen perustason tasosuoritus................................................60€

Instrumenttiopetuksen musiikkiopistotason tasosuoritus...................................90€

Musiikin perusteiden taso- ja päättösuoritukseen osallistuminen perustasolla......60€

Musiikin perusteiden päättösuoritukseen osallistuminen musiikkiopistotasolla.....85€

Musiikin perusteiden opetukseen osallistuminen...............................................60€/lukukausi