Varhaiskasvatuksen palveluseteli otettiin käyttöön 1.8.2014

Kauhajoen kaupungissa otettiin käyttöön yksityisen varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli 1.8.2014 lukien. Perhe ei voi saada palvelusetelin kanssa samanaikaisesti kelan maksamaa lasten kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea tai kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Perheen tulee irtisanoa Kelan maksama kotihoidon- tai yksityisen hoidon tuki, kun he siirtyvät palveluseteliasiakkaiksi.

Palveluseteli voidaan myöntää Kauhajoen kaupungissa asuvan lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi yksityisessä päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai perhepäivähoitajalla, joka on hyväksytty palvelusetelituottajaksi.

 

Sääntökirja

Palvelusetelin sääntökirja on laadittu Kauhajoen kaupungin,  palveluntuottajan ja asiakkaan ohjeeksi varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmään.

Palvelusetelin sääntökirja 1.3.2017 alkaen

Sääntökirjassa määritellään mm.

- palveluntuottamisen lainsäädäntöön liittyviä asioita.
- palveluseteliasiakkuus
- palvelusetelin arvon määräytyminen
- palvelun sisältö ja laadunhallinta
- palveluntuottajan ja kunnan velvoitteet
- sääntökirjan noudattamisen valvonta
- ne edellytykset, jolla palvelun tuottaja voidaan hyväksyä palvelusetelin piiriin.


Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä haetaan sähköisellä hakemuksella, kun perhe on saanut varmistuksen saamastaan varhaiskasvatuspaikasta yksityisessä päiväkodissa. Jokaiselle lapselle täytetään oma palvelusetelihakemus. Sähköinen hakemus.


Palvelusetelin arvon määräytyminen

Varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palvelusetelin arvo perustuu varhaiskasvatusjohtokunnan tekemään päätökseen palvelusetelin enimmäisarvosta sekä palvelun tuottajan hintaan ja kunnalliseen päivähoitomaksuun. Palvelusetelin enimmäisarvosta vähennetään perheen tuloihin ja hoidon tarpeeseen perustuva kunnallisen varhaiskasvatusmaksun suuruus, josta syntyy asiakaskohtainen palvelusetelin arvo. Perhe maksaa varhaiskasvatusmaksun suuruisen osuuden palveluntuottajlle omavastuuosuutena.

Palvelusetelin enimmäisarvot ovat seuraavat 1.8.2016 alkaen (Varhaiskasvatusjohtokunta 26.4.2016 § 11 ja 28.6.2016 § 18):

Päiväkotihoito
- alle 3-vuotiaan lapsen palvelusetelin enimmäisarvo on 1203 e/kokopäivähoitopaikka/lapsi/kk.
- 3-6 -vuotiaan lapsen palvelusetelin enimmäisarvo on 898 e/kokopäivähoitopaikka/lapsi/kk.
Kolme vuotta täyttävästä lapsesta maksetaan syntymäpäivää seuraavasta kuukaudesta alkaen 3-6 -vuotiaan palvelusetelin arvo.

Ryhmäperhepäivähoito
Ryhmäperhepäivähoidossa palvelusetelin suurin arvon on sama lapsen iästä riippumatta, arvo on 836 e.

Perhepäivähoito
Perhepäivähoidossa palvelusetelin suurin arvon on sama lapsen iästä riippumatta, arvo on 652 e.

 

Palvelusetelipalvelun tuottajat

Kauhajoen kaupunki on talousarviossaan 2015 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2016-2018 hyväksynyt varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisen palvelusetelillä 80 lapselle.

Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Palvelusetelipäiväkodit ja päivähoitopaikan hinnatYksityiset päiväkodit:

Päiväkoti Linnunpesä

Päiväkoti Mennu


Yksityiset perhepäivähoitajat:

Sandra Metsä-Heikkilä