Polku: / Palvelut / Nuoriso / Nuorisovaltuusto

 

Nuorisovaltuuston Instagram-tili: https://www.instagram.com/nuvakauhajoki/

 

Nuorisovaltuuston Facebook-sivut https://www.facebook.com/kauhajoennuva/

Kauhajoen kaupungissa toimii aktiivinen Nuorisovaltuusto,

jonka 19. toimintakausi käynnistyi vuonna 2020

Nuorisovaltuusto on nuorten vaikuttajaryhmä, jolla on mahdollisuus vaikuttaa oman kuntansa asioihin.

 

Nuorisovaltuuston jäsenet valitaan Kauhajoen koulujen (koulukeskuksen yläkoulu, lukio ja ammatilliset toisen asteen koulut) oppilaista joka vuodelle. Jäsenet ovat 15 - 20 - vuotiaita. Rekrytointi on loka-marraskuun aikana ja uusi valtuusto aloittaa toimintansa aina alkuvuodesta järjestäytymiskokouksen kautta. 

 

Nuorisovaltuusto pitää kokouksia kerran kuukaudessa, mutta tarvittaessa useamminkin.

 

Kaupungin strategia nuorisovaltuuston toiminnassa

 

Kauhajoen nuorisovaltuusto on pohtinut yhdessä, miten toiminnassamme näkyvät kaupungin strategian visio kohdaten, kehuen, kekseliäästi ja kannattavasti.

Kauhajoen nuorisovaltuusto on uudistumassa ja pyrimmekin toteuttamaan toiminnassame kaikki nämä edellä mainitut kaupungin visioon kuuluvat kohdat.

 

Kohdaten

Kohtaamme paljon erilaisia ihmisiä, oman ja muiden nuorisovaltuustojen jäseniä, kaupungin päättäjiä sekä työntekijöitä ja tapahtumien yhteistyökumppaneita. Pyrimme kohdentamaan toimintaamme kaupunkimme nuoriin eli kohtaamaan heidän toiveitaan.

 

Tällä kaudella tarkoituksenamme on olla entistä enemmän esillä ja meidän tavoitteenamme on saada mukaan paljon aktiivisia nuoria, jotta voisimme yhdessä luoda juuri meidän näköisen nuorisovaltuuston.

 

Kehuen

Tahdomme kuunnella nuorten ääntä, ottaa heidän ideansa sekä ajatuksensa huomioon ja kunnioittaa niitä. Näin voimme toteuttaa toimintaamme aivan uudella tavalla, kun pystymme lähteä kehittämään sitä yhdessä eteenpäin.

 

Kekseliäästi

Yritämme keksiä uusia tapoja saada nuoria innostumaan toiminnastamme ja miettiä, mikä olisi heille mieluisinta ja mukaansatempaavinta toimintaa.

 

Kannattavasti

Tarkoituksenamme on tavoittaa mahdollisimman monia nuoria toimintamme avulla. Siksi nuorten toiveet ja ajatukset ovatkin meille todella arvokkaita.

Pienestäkin rahasummasta yritämme saada suurimman mahdollisen hyödyn irti. Sponsorit sekä yhteistyökumppanit ovat tärkeitä toimintamme kannalta ja siksi käännymmekin sponsorien puoleen isompien hankintojen sekä tapahtumien kanssa.

Toiminnat ja tapahtumat ollaan edellisinäkin kausina suunniteltu kohderyhmille sopiviksi ja niin, että jokainen toimintaan osallistuva hyötyisi siitä.