Hallinnolliset tukipalvelut

 

Hallinnollisiin tukipalveluihin kuuluvat esimerkiksi:

  • Erityistarpeeseen perustuvan kuljetuksen hakeminen
  • Oppimisen apuvälineet
  • konsultointi muille kouluille erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämisessä
  • lisäpalvelut ulkopuolisilta asiantuntijoilta