Koulukuraattorit

Koulukuraattori on sosiaalityön asiantuntija kouluyhteisössä. Sosiaalisten ongelmien tunnistaminen ja niihin puuttuminen on olennainen osa koulun sosiaalityötä. Koulukuraattori tarkastelee sosiaalisia ilmiöitä kokonaisvaltaisesti yksilön, perheen, ryhmän ja kouluyhteisön tasolla. Koulukuraattorityössä edistetään oppilaiden sosiaalista kasvua ja arjen sujuvuutta, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita.

Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, sosiaalisen kehityksen (tunne- ja ihmissuhdetaidot) ja koulunkäynnin tukeminen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sosiaalityön keinoin (varhainen puuttuminen, ennaltaehkäisevä työ).

Koulukuraattorin työhön sisältyy asiakastyötä oppilaiden ja perheiden kanssa, konsultaatiota, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi tehtyä yhteistyötä ja oppilashuoltotyötä. Lisätietoa oppilashuoltotyöstä löydät täältä.