Kauhajoki Matmässan 4.-6.9.2015
Startsida Respons Kontaktuppgifter

Historia

Utdrag ur Martti Pänkäläs historik;

Med kunskap och hjärta i Kauhajoki
       - Från hushållsskola till yrkeshögskola 1920–2010

Läroanstaltens idé blev startskottet för Matmässan

Matmässan, som sedan 1990-talet sätter sin prägel på hösten i Kauhajoki, är en vidareutveckling av läroanstaltens evenemang Sööpärin Sortit 1990. Mässan flyttade därefter till Hämes-Havunen, där läroanstalten varje år var verksam på försäljnings- och informationssidan. År 1998 ombads läroanstalten delta i arrangemangen kring den då nionde Matmässan. Fram till dess hade kommunen och Landsbygdens forsknings- och utbildningsinstitut Makes axlat ansvaret för det växande evenemanget på egen hand. Foodwest Ab, som hade grundats i syfte att bedriva livsmedelsforskning och -utveckling, kallades in som fjärde arrangör. Temat för Matmässan var närproducerad mat, något som läroanstalten genomgående hade arbetat för under årens lopp och som därmed passade skolan bra.
Mässan bjöd på olika typer av evenemang och seminarier, och företagare visade upp och bjöd på smakprover av sina högkvalitativa produkter. Läroanstalten ansvarade bland annat för huvudstugans matservering, kaféet, barnparkeringen och städservicen. Samtliga 250 studerande och lärare var sysselsatta under de tre utställningsdagarna och deltog i både bygg- och rivningsarbetet.
När Matmässan arrangerades för femtonde gången 2005 var läroanstalten redan en veteran i sammanhanget. Eija Putula-Hautala hade tagit över ledningen av arrangemanget efter rektor Soili Vuorenhela (tid. Tarpila), som gick i pension på våren. Mässans tema var ”15 år av fest med lokalt producerad mat”. Läroanstalten var numera uppdelad på två verksamheter, som deltog i förberedelserna och arbetet i samförstånd. Restonomstuderandena vid SeAMK:s enhet för kosthållsbranschen ansvarade för restaurang Prikka och hade hand om informationsavdelningen, där de stod till tjänst med fakta om kost och näring. Studerandena på andra stadiet, det vill säga cateringlinjen vid läroanstalten för servicesektorn i Kauhajoki, ansvarade för Stallcaféet och dess specialiteter. Närvårdarstuderandena skötte den välbekanta barnparkeringen och lekverksamheten samt mätte blodtrycket på mässbesökare i skolans monter. Givetvis informerade läroanstalten även om sina utbildningar, och produktutvecklingsenheten berättade om sin verksamhet. Man hade även egen försäljning, och såväl SeAMK:s enhet för kosthållsbranschen som läroanstalten för servicesektorn i Kauhajoki visade att namnändringarna på intet sätt hade minskat tjänstvilligheten och kapaciteten. Tvärtom hade potentialen stärkts, vilket även senare års deltagande har gett belägg för. Matmässan har utvecklats till ett storevenemang och utgör en viktig del av undervisningen.
Dessutom har den blivit ett utmärkt skyltfönster för serviceproduktionens värld, samtidigt som studerandena varje år får gedigen praktisk kunskap genom den.