Maa-ainesluvat

Maa-aineslain mukaiset tehtävät siirtyivät 1.7.2016 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöpalvelujen alaisuuteen.

Katso www.llky.fi -> Ympäristöpalvelut