Tulvaturvallisuusopas

Ely-Keskuksen tulvaturvallisuusopas 2015

Suomeksi:

Tulvaturvallisuusopas 2015.pdf

http://www.doria.fi/handle/10024/99131http://www.doria.fi/handle/10024/99131

Meddelanden på svenska:

Översvämningsskydd_för_småhus 2015.pdf

http://www.doria.fi/handle/10024/99130http://www.doria.fi/handle/10024/99130