Tulvaturvallisuusopas

Ely-Keskuksen tulvaturvallisuusopas 2015

Suomeksi:

Tulvaturvallisuusopas 2015.pdf

http://www.doria.fi/handle/10024/99131http://www.doria.fi/handle/10024/99131

Meddelanden på svenska:

Översvämningsskydd_för_småhus 2015.pdf

http://www.doria.fi/handle/10024/99130http://www.doria.fi/handle/10024/99130

 

Tulvien aiheuttamista vahingoista voi hakea korvausta
kunnan maataloustoimistosta

Tulvavahinkokorvausta haetaan kunnasta lomakkeella 129A, joka on saatavilla osoitteesta suomi.fi/lomakkeet.
Lomake 129A tulee toimittaa oman kunnan maaseutuviranomaiselle viimeistään kuukauden kuluessa tulvan päättymisestä.

Korvausta voidaan maksaa luonnolliselle henkilölle, kuolinpesälle, asunto-osakeyhtiölle, asunto-osuuskunnalle ja
asuntotuotantoa varten perustetulle kiinteistöyhtiölle sekä yksityisille tiekunnille.

Tulvavahinkokorvausta voi saada vahingoista, joita tulva on aiheuttanut puutarhatuotteille, puustolle, yksityisteille,
silloille, ojille tai penkereille, rakennuksille tai rakennelmille, välttämättömälle kotitalousirtaimistolle tai ammatin
harjoittamisessa valmistuneille tuotteille tai siinä tarvittavalle irtaimistolle.

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamat vahingot korjatulle sadolle korvataan tulvavahinkolain mukaan.

Lisätietoja maataloustoimistosta:
Maaseutupäällikkö Tuomo Varsamäki
p. 0400 461 223
tuomo.varsamaki@kauhajoki.fi