Viemärilaitos

Viemärilaitos on liitetty vuoden 2012 alusta Kauhajoen vesihuolto Oy:öön. Kauhajoen vesihuolto hoitaa muut viemäreihin liittyvät asiat paitsi verkoston rakentaminen säilyy kaupungilla.

Viemärilaitos ylläpitää ja kehittää viemärilaitosta ympäristövaatimusten mukaisesti niin, että kuntalaiset, yritykset ja laitokset voivat johtaa jätevetensä laitoksen käsiteltäväksi. Viemärilaitoksen toiminta hoidetaan niin, että laitoksen palvelut ovat liittyjien käytettävissä aina ja että laitoksen toiminnalle määritellyt ympäristötavoitteet toteutuvat. Viemärilaitoksen toiminnan laadulliset tavoitteet määräytyvät viemärilaitoksen ympäristöluvassa määritellyistä puhdistustasovaatimuksista.

Viemäriverkoston kokonaispituus v. 2016 lopussa oli 223,9 km, josta jätevesiviemärin pituus 130,5 km ja sadevesiviemärin 93,4 km. Jätevesipumppaamoita on yhteensä 31 kpl ja sadevesipumppaamoja 2 kpl. Kesän 2016 aikana savutettiin pääosin kaikki jätevesiviemärit ja etsittiin viemärien vuotokohdat. Samalla kiinteistöille, joista savun avulla nähtiin tulevan hulevesiä viemäriin, lähetettiin kirjeet ja korjauskehotukset.

Uusia jätevesi- ja sadevesiviemäreitä rakennetaan vuosittain tarpeen mukaan. Käsiteltävä vesimäärä vuodessa on n.1 000 000 m3.

Kauhajoen vesihuolto Oy toimitusjohtaja Pekka Mäkinen puh. 0400 231 665.

Päivystys numerossa 0400 297 107.

2017 Liittymismaksu €/m3
Omakoti- ja paritalot = 6,00
Kerros- ja rivitalot = 5,00
Liike-varasto- ja teollisuusrak. = 4,00
Jätevesimaksu €/m3 1.10.2013 lukien = 2,79
Sakokaivoliete €/ m3 = 18,90
Umpikaivoliete €/ m3 = 5,60
Hintoihin lisätään alv 24 %