Kauhajoki
suupohja

Kurssien hyväksi lukeminen

A. Kurssien hyväksi lukeminen Panula-opistossa

Panula-opistossa voidaan lukea hyväksi muissa musiikkiopistoissa suoritetut tavoitteiltaan ja sisällöiltään samankaltaiset kurssitutkinnot. Hyväksi lukemisesta tekee päätöksen rehtori.

B. Kurssien hyväksi lukeminen Suupohjan alueen lukioissa

Opiskelijalla on oikeus lukea lukiossa hyväkseen Panula-opistossa suoritettuja kursseja, mikäli ne tavoitteeltaan ja keskeisiltä sisällöiltään vastaavat lukion kursseja. Panula-opiston kurssit korvaavat vain lukion vapaavalintaisia kursseja.

Jotta perustason kurssisuoritus voisi oikeuttaa hyväksi lukemiseen lukiossa, tulee oppilaalla olla sekä instrumentin tai laulun kurssisuoritus että samantasoinen musiikin perusteiden kurssin suoritus. Pelkällä jonkin instrumentin perustason kurssisuorituksella ei saa merkintää. Ainoastaan musiikkitiedon peruskurssista saa erikseen merkinnän, yhden kurssin.
PT1- kurssi vastaa yhtä kurssia ja samoin PT2-kurssi. PT3 (päättösuoritus)-kurssi vastaa sen sijaan kahta lukion kurssia. Perustason päättötodistukseen vaadittavat opinnot vastaavat viittä lukion vapaavalintaista kurssia. Perustason kurssit voivat olla suoritetut joko ennen lukiota tai sen aikana.

Myös musiikkiopistotason päästötodistukseen vaadittavat suoritukset voidaan lukea hyväksi lukiossa. Pääaineen MO-kurssitutkinto vastaa neljää kurssia, säveltapailun ja teorian MO-kurssi korvaavat kaksia kurssia. Samoin harmonioppi korvaa kaksi kurssia. Eli musiikkiopiston päättötodistukseen vaadittavat opinnot korvaavat lukiossa 10 kurssia. Nämä musiikki-opistotason suoritukset voivat olla suoritetut joko lukioaikana tai sitä ennen.

Panula-opiston vapaavalintaisia kursseja, mm. pop-jazz-, musiikkiteknologian, vapaa säestyksen, improvisointi-, produktio-, kuoro- ja orkesterikursseja, voidaan lukea hyväksi lukiossa. Edellytyksenä on, että ne ovat suoritetut jo lukioaikana. Kukin kurssi (38t) vastaa yhtä lukion kurssia.
Tämä sopimus perustuu Panula-opistossa 23.10.02 klo 14 pidettyyn palaveriin osallistuneiden rehtoreiden yhteiseen kokoukseen. Uuden sopimuksen lähtökohtina olivat vuoden 2000 vastaava sopimus sekä SML:n ja KMO:n suositus musiikkioppilaitoksissa suoritettujen musiikinkurssien hyväksiluettavuudesta lukiossa.

Musiikkiopiston oppimäärän normaalijärjestyksessä suorittanut oppilas voi siis saada 15 lukion vapaavalintaista kurssia ja enemmänkin, jos hän lukion aikana osallistuu orkesteri- tai kuorotyöskentelyyn. Myös vähemmän musiikkioppilaitoksen suorituksia saavuttanut voi aktiivisella orkesteri – ja kuorotyöskentelyllä kerätä useita kursseja.

KURSSEJA VOI EDELLÄ MAINITUISTA SUORITUKSISTA HYVÄKSILUKEA KUITENKIN ENIMMILLÄÄN 20 KURSSIA