Polku: / Palvelut / Kasvatus ja opetus / Sijaiseksi ilmoittautuminen

Ilmoittaudu sijaiseksi


Ilmoittaudu varhaiskasvatuksen sijaiseksi kuntarekryn kautta (linkki hakuilmoitukseemme kuntarekryssä)

Tarvitsemme työntekijöitä erimittaisiin varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan, varhaiskasvatuksen avustajan tai perhepäivähoitajan sijaisuuksiin. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät ao. toimien annettujen asetusten mukaisesti. Huomiomme myös opiskelijat sekä alan työkokemuksen omaavat soveltuvat henkilöt sijaistarpeita täytettäessä.

Sijaisrekisteriin ilmoittaudutaan sähköisellä hakemuksella kuntarekry.fi -sivuston kautta.
 

Ilmoittaudu esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan sijaiseksi kuntarekryn kautta (linkki hakuilmoitukseemme kuntarekryssä).

Haemme lyhytaikaisia sijaisia seuraaviin tehtäviin: esiopettaja, avustaja sekä koululaisten aamu- ja iltapäiväohjaaja.

Hakija huolehtii itse hakemuksensa ja käytettävyytensä päivittämisestä rekisteriin. Ajan tasalla olevat yhteys- ja käytettävyystiedot ovat edellytyksenä sijaisuuksien tarjoamiselle.

Uudet hakijat voivat sopia haastatteluajasta kasvatus- ja opetusjohtaja Lari Marjamäen kanssa, puh. 040 838 6715. Haastattelussa esitetään alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tai liitetään sähköiseen hakemukseen pdf-tiedostona.


Ilmoittaudu opettajan sijaiseksi kuntarekryn kautta (linkki hakuilmoitukseemme kuntarekryssä).

Haemme sijaisia luokanopettajan, aineenopettajan/lehtorin, erityisopettajan/ erityisluokanopettajan eri pituisiin sijaisuuksiin perus- ja lukio-opetuksen kouluihin ympäri vuoden. Pitemmät sijaisuudet, määräaikaiset ja toistaiseksi täytettävät virat laitetaan erilliseen hakuun ja niistä ilmoitetaan Kuntarekryn ja työvoimahallinnon sivuilla.

Hakija huolehtii itse hakemuksensa ja käytettävyytensä päivittämisestä rekisteriin. Ajan tasalla olevat yhteys- ja käytettävyystiedot ovat edellytyksenä sijaisuuksien tarjoamiselle.

Uudet hakijat voivat sopia haastatteluajasta kasvatus- ja opetusjohtaja Lari Marjamäen kanssa, puh. 040 838 6715. Haastattelussa esitetään alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tai liitetään sähköiseen hakemukseen pdf-tiedostona.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Muodollisesti epäpätevät hakijat otetaan myös huomioon.