Lomakkeet

1)  Lupahakemus

2)  Rakennushankeilmoitus RH1 ja huoneistotiedot RH2

3)  Rakennuksen pääsuunnittelijan selvitys

4)  Naapurien kuuleminen - naapureille tiedottaminen tulevasta hankkeesta

5)  Vastaavien työnjohtajien hyväksymishakemus

6)  Hakemus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemärilaitokseen

7)  Hakemus suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle

8)  Maisematyölupahakemus

9)  Purkamislupahakemus / -ilmoitus ja selvitys purkutyön jätehuollosta

10) Maalämpöjärjestelmän lupahakemus ja rakentamisohjeet

11) Sopimuslomake rajan lähelle rakennettaessa

12) Ilmoitus jätevesien käsittelytavasta

13) Naapurin suostumus käsiteltyjen jätevesien johtamiseen

14) Tarkastusasiakirja, pientalo

15) Rakennusluvan jatkoaikahakemus

 

16) Tieliittymän lupahakemus yleiselle tielle - toimitetaan ELY-keskukselle