Polku: / Hallinto / Arviointikertomukset

Tarkastuslautakunta

Uusi kuntalaki vaikuttaa myös tarkastuslautakuntien arviointityöhön

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan huolehtia kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisen ja arvioinnin järjestämisestä sekä arvioinnista. Lautakunnan tehtävä kohdistuu valtuuston toimikautta vastaaviin vuosiin.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on  1.6.2017 alkaen sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä ilmoitusten käsittely ja vieminen valtuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta valmistelee suoraan valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten ehdotus tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on tehdä valtuustolle ehdotus tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, ottaen huomioon tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa antamat lausunnot.

Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston talousarvion toteutumista kunnan ja kuntakonsernien asettamien toimintojen ja talouden toteutumien osalta. Lautakunta arvioi myös sitä, antaako toimintakertomuksessa esitetty selvitys riittävät tiedot valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta ja siitä onko toteuttaminen ollut tuloksellista ja tarkoituksenmukaista.

Tarkastuslautakunnan työ on arviointia eli tiedon tuottamista valtuustolle siitä, onko sen tahtoa noudatettu.

Tämän lisäksi tarkastuslautakunnan on tärkeää raportoida valtuustolle kuntastrategian tavoitteiden toteutumisesta ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta osana kuntastrategiaa.

Näkökulma kaikessa tarkastuslautakunnan arvioinnissa on suunnitelmallisuus, objektiivisuus, luotettavuus, toiminnan kehittäminen sekä kunnan ja valtuuston näkökulmasta olennaisiin asioihin keskittyminen.

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen, pakollinen lautakunta.  Kauhajoella tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä. Kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Kuntalain mukaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
 

Tarkastuslautakunnan laatimat arviointikertomukset.

Vuosi 2018

Vuosi 2017

Vuosi 2016

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Vuosi 2013

Vuosi 2012

Vuosi 2011

Vuosi 2010