Mitä joustava perusopetus on ?

Joustava perusopetus (JOPO) on n. 10 nuorelle tarkoitettu työ- ja toimintapainotteinen ryhmä, jossa voi suorittaa peruskoulun 7. - 9. luokat.
Olennaista ryhmässä on se, että oppiminen viedään ulos luokkahuoneesta ympäröivään yhteiskuntaan työpaikkaopiskelun, tutustumiskäyntien, retkien ja leirien muodossa.
Pulpetin takana istumiselta ei kuitenkaan voi välttyä. Lähiopetusjaksot ovat perinteistä koulunkäyntiä, mutta vaihtelevin työmuodoin.
Opiskelun lähtökohtana on jokaiselle nuorelle laadittava yksilöllinen oppimissuunnitelma tai vaihtoehtoisesti HOJKS, mikäli oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä.
Se laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Ryhmässä noudatetaan Kauhajoen kaupungin yleistä opetussuunnitelmaa. Ryhmässä toimii työparina opettaja ja nuoriso-ohjaaja.
Työparityöskentelyn tarkoituksena on taata nuorelle kokonaisvaltainen tuki. Opettajan ja nuoriso-ohjaajan lisäksi luokassa työskentelee myös koulunkäyntiohjaaja.

Oppilasvalinnan aikataulu

Enemmän tietoa JOPO:sta löytyy:

Yhteystiedot:

JOPO-luokka

Opettaja Tiia Einola

etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Nuoriso-ohjaaja Katja Luukaslammi
046 851 2107

etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi