Polku: / Palvelut / Kasvatus ja opetus / Perusopetus / Joustava opetus (JOPO)

Mitä joustava perusopetus on ?

Joustava perusopetus (JOPO) on n. 10 nuorelle tarkoitettu työ- ja toimintapainotteinen ryhmä, jossa voi suorittaa peruskoulun 7. ? 9. luokat.
Olennaista ryhmässä on se, että oppiminen viedään ulos luokkahuoneesta ympäröivään yhteiskuntaan työpaikkaopiskelun, tutustumiskäyntien, retkien ja leirien muodossa.
Pulpetin takana istumiselta ei kuitenkaan voi välttyä. Lähiopetusjaksot ovat perinteistä koulunkäyntiä, mutta vaihtelevin työmuodoin.
Opiskelun lähtökohtana on jokaiselle nuorelle laadittava yksilöllinen oppimissuunnitelma tai vaihtoehtoisesti HOJKS, mikäli oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä.
Se laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Ryhmässä noudatetaan Kauhajoen kaupungin yleistä opetussuunnitelmaa. Ryhmässä toimii työparina opettaja ja nuoriso-ohjaaja.
Työparityöskentelyn tarkoituksena on taata nuorelle kokonaisvaltainen tuki. Opettajan ja nuoriso-ohjaajan lisäksi luokassa työskentelee tarvittaessa myös koulunkäyntiohjaaja.

Oppilasvalinnan aikataulu

  • Haku alkaa 7.3.2016
  • Kauhajoen kaupungin nettisivuilta löytyy hakulomake, jonka huoltaja ja nuori täyttävät yhdessä. Hakemus palautetaan Koulukeskuksen Yläkoulun kansliaan viimeistään 31.3.2016 mennessä.
  • Hakemuksen liitteeksi koulun edustaja täyttää taustatietolomakkeen.
  • Halukkaat voivat tulla tutustumaan JOPO-luokan toimintaan viikolla 16.
  • Nuoriso-ohjaaja ja opettaja haastattelevat hakijat ja heidän huoltajansa. Haastattelut pidetään huhtikuun aikana.
  • Erityisopetuksen rehtori tekee päätöksen siirtymisestä JOPO-opetukseen ja siitä ilmoitetaan toukokuun aikana.

Enemmän tietoa JOPO:sta löytyy:

Yhteystiedot:

JOPO A-luokka

Nuoriso-ohjaaja Karoliina Saukko
040 480 7005
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Koulunkäyntiohjaaja Tiia Einola
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

JOPO B-luokka

Opettaja Jani Huhtakallio
040 630 7236
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Nuoriso-ohjaaja Karoliina Saukko
040 480 7005
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Koulunkäyntiohjaaja Mika Matinlauri
045 105 7100
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi