Polku: / Palvelut / Kasvatus ja opetus / Varhaiskasvatus / Varhaiskasvatuksen maksuohjeet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu -ohjeet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuivat 1.3.2017 alkaen

Tasavallan presidentti vahvisti 29.12.2016 lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). Jatkossa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ei enää sovelleta lakia eikä asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunta hyväksyi lainmukaiset varhaiskasvatuksen asiakasmaksut kokouksessaan 21.2.2017 §8. Katso päätös tästä.

 

Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusmaksua koskevat ohjeet 1.3.2017 alkaen luettavissa tästä
 

Ohjeet sisältävät:
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytyminen perheen koon, palvelun tarpeen ja perheen bruttotulojen mukaan
- Maksussa huomioitavat tulot
- Maksun määräytyminen, kun lapsi asuu kahdessa osoitteessa
- Poissaolojen vaikutus asiakasmaksuun
- Kesäajan (1.6.-31.8.) asiakasmaksu
- Asiakasmaksun alennuksen/vapautuksen perusteet
- Asiakasmaksu varhaiskasvatuksen alkaessa/päättyessä kesken kuukauden
- Asiakasmaksun tarkistus
- Laskutus ja maksun perintä

Tästä linkistä pääset tekemään arvion varhaiskasvatusmaksusta
 

Tulojen huomioiminen varhaiskasvatusmaksua määrättäessä

Hoitopaikan hyväksymisen yhteydessä perhe toimittaa tuloselvityksen bruttotuloistaan joko sähköisen asioinnin kautta tai lähettämällä tuloselvityksen liitteineen postitse. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun. Korkeimman maksun hyväksymisen voi ilmoittaa sähköisesti tai allekirjoitetulla tulonselvityslomakkeella.
Tulonselvityslomake

Tarvittavat tulotiedot -ohje
- mitkä tulot otetaan huomioon
- mitä tuloja ei huomioida
- mitä tositteita tuloista pitää toimittaa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua koskevat tiedustelut:

Toimistosihteeri Raija Penttilä
puh. 040 674 7870
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi
Toimisto sijaitsee kaupungintalolla, 2 kerros