Oy Botniarosk Ab - Jätehuolto

Oy Botniarosk Ab:n toiminta-alueen 8 kunnan (Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Kurikka Jurvan osalta, Närpiö ja Teuva) yhteinen Suupohjan jätelautakunta on kokouksessaan 30.1.2020 (2 §) hyväksynyt ao. kuntien yhteiset yleiset jätehuoltomääräykset, jotka ovat tuleet voimaan 1.3.2020.
Määräyksiä on saatavissa em. kuntien/kaupunkien tekniseltä toimialalta, tai tulostamalla pdf tästä.

Suupohjan jätelautakunta - Yleiset jätehuoltomääräykset (pdf) 1.3.2020

Hyötykäyttöasema aukioloajat

Oy Botniarosk Ab on kahdeksan kunnan vuonna 1996 perustama jätehuoltoyhtiö. Oy Botniarosk Ab huolehtii tämän alueen jätehuollosta jätelain mukaan. (Jätehuolto, jätteiden käsittely, jätteiden lajittelu, ekopiste / ekopisteet, hyötykäyttöasema, jätehuoltomääräykset, ekotori.)
Tavoitteena on saada suurin osa jätteistä hyötykäyttöön. Hyötykäyttöön kelpaavia jätteitä vastaanotetaan ekopisteillä ja hyötykäyttöasemilla. Vaarallisten jätteiden vastaanotto on hyötykäyttöasemilla.
Hyötykäyttöön sopimattomat jätteet loppusijoitetaan siten, että ne eivät aiheuta terveys- tai ympäristöhaittoja.

Kotitalouksista kerätään poltettavaa jätettä. Poltettava jäte toimitetaan Mustasaareen Westenergyn jätevoimalaan, jossa se poltetaan ja Vaasan Sähkö hyödyntää laitoksen tuottaman höyryn sähkön ja kaukolämmön tuotannossa.
Tällä hetkellä koko alueen jätemäärästä vain 15 % päätyy kaatopaikalle, ja tavoitteena on vähentää määrä viiteen prosenttiin.

Katso:

www.botniarosk.fi

Raatihuoneenkatu 1, 64100 Kristiinankaupunki
Puhelinnumerot:
Palvelunumero 01019 3400 ja laskutusnumero 01019 3401


Jätelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat
Jätelautakunta on Oy Botniarosk Ab:n toimialueen 8 kunnan yhteinen lautakunta, jonka vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät jäsenkuntien alueella. Jätelautakunnan alueellinen toimialue kattaa Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan kunnat. Isäntäkuntana toimii Teuva. Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi.
Kunkin yhteistyökunnan kunnanvaltuusto valitsee jätelautakuntaan kukin yhden jäsenen sekä henkilökohtaisen varajäsenen. Teuvan kunnanvaltuuston valitsema jäsen toimii lautakunnan puheenjohtajana. Teuvan kunnanvaltuusto valitsee yhden muun jäsenen varapuheenjohtajaksi vuorotellen muista sopimuskunnista.

Jätelautakunnan sivut:
http://www.teuva.fi/e/site?node_id=864