Metsien hoito

Kaupungin talous- ja puistometsiä hoidetaan huomioon ottaen niiden monikäyttöisyys
ja turvallisuus sekä luontoa kunnioittavat arvot.Tämän lisäksi kaupungin metsien
hoito- ja myyntitoiminta tähtää talousmetsien osalta hyvään tuottoon. Kaupungilla on
osakkuus myös Kauhajoen Yhteismetsän toiminnassa. 

Kaupungin metsäalueet hoidetaan hyvässä yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys
Lakeuden kanssa.

Kaupungilla on metsätalousalueita eri puolilla Kauhajokea yhteensä 1992
hehtaaria. Vuosittainen metsien hoitovelvoitteet hoidetaan lain edellyttämällä tavalla.
Taajaman metsäalueita hoidetaan taajamametsien hoitoluokituksen mukaisesti.
Vuotuiset hakkuumäärät ovat yhteensä eri alueilta noin 3 - 4000 m³ vuodessa.

Kaupunki toimii aktiivisena metsähankkijana tilanteissa, joissa kyseessä
on metsänomistajien tekemä myyntitarjous tai vaihtokauppa.

Kaupungin metsänhoidon yhteyshenkilö on kunnossapitopäällikkö
Eetu Myllyniemi puh. 040 7056 297