Polku: / Palvelut / Kasvatus ja opetus / Perusopetus / Oppilashuolto / Oppilasvakuutukset

KOULUTAPATURMAN SATTUESSA

Perusopetuslain 34 §:n mukaan koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton.

Tapaturmalla tarkoitetaan aina ulkoista vammaa. Jos tapaturma johtuu sairaudesta, sitä ei korvata tapaturmavakuutuksesta.
 

Milloin:
Kauhajoen kaupunki on vakuuttanut peruskoulun sekä lukion oppilaat. Vakuutus on voimassa Kauhajoen kaupungin järjestämissä ja valvomissa toiminnoissa, oppilaille kouluaikana sekä välittömillä matkoilla kouluun ja takaisin. Jos oppilas koulumatkalla poikkeaa esim. koulumatkan varrella asuvan kaverin luo, koulumatka päättyy siihen.


Myös koulun järjestämiin oppilaskerhoihin osallistuminen sekä siihen liittyvät matkat kotoa kerhoon ja takaisin, kuuluvat vakuutusturvan piiriin.

Koulun opetusohjelmaan sisältyvä työharjoittelu kuuluu myös vakuutuksen piiriin. Mikäli työharjoittelusta maksetaan palkkaa, on työnantaja velvollinen ottamaan työharjoittelun ajalle lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen.  Työpaikalla on velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta.

Oppilaat, jotka poistuvat koulun alueelta luvatta, eivät kuulu sillä hetkellä vakuutuksen piiriin.

Miten:
Koulutapaturman sattuessa koulussa, koulu täyttää tapaturmailmoituksen ja lähettää sen huoltajalle allekirjoitettavaksi. Jos tapaturma sattuu koulumatkalla, myös huoltaja voi olla yhteydessä kouluun ja ilmoittaa tapahtuneesta, jolloin koulu hoitaa tapaturmailmoituksen lähettämisen huoltajalle. Allekirjoitettu tapaturmailmoitus mahdollisine liitteineen lähetetään takaisin koululle, josta se hoidetaan vakuutusasioita käsittelevälle oppilasasiainsihteerille. Liitteet toimitetaan alkuperäisinä. Niissä tapauksissa kun tapaturmasta on tehty sairauskertomus, tulee myös se liittää tapaturmailmoituksen mukaan.

Mitä:
Mikäli tapaturmasta on aiheutunut huoltajalle kuluja, vakuutus korvaa ne seuraavilta osin:

       Matkakulut:
  • Matkakuluista huoltaja täyttää tapaturmailmoituksen mukana olevan matkakorvaushakemuksen. Mikäli yksittäinen, edestakainen käyntikerta ylittää yli 100 km (esim. käynti keskussairaalassa), huoltaja hakee niistä matkoista ensin Kelalta korvauksen ja sieltä päätöksen saatuaan, liittää sen tapaturmailmoitukseen.  Vakuutus korvaa tällöin sen osuuden, mitä Kela ei ole korvannut. Matkakorvaus suoritetaan vain niiltä matkoilta jolloin lapsi on ollut kyydissä.

       Poliklinikkakäynnit ja sairaalamaksut:

  • Poliklinikkakäyntien maksut tai sairaalamaksut huoltaja maksaa ensin itse ja sen jälkeen toimittaa ko. laskut maksukuitteineen tapaturmailmoituksen liitteeksi.

       Lääkkeet:

  • Lääkkeet, sidetarpeet ym. reseptillä määrätyt tuotteet vakuutus korvaa ja näistäkin huoltaja toimittaa reseptin ja apteekin kuitin tapaturmailmoituksen liitteeksi.

       Fysikaalinen hoito:

  • Fysikaalisen hoidon yksi kymmenen kerran hoitosetti korvataan vaikean leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen. Hoitomääräys toimitetaan fysikaalisen hoidon antavaan toimipaikkaan, joka toimittaa sen laskun mukana oppilasasiainsihteerille.

Jos tapaturma aiheuttaa koulukuljetustarpeen, huoltaja toimittaa sitä koskevan lääkärintodistuksen koululle, joka järjestää kuljetuksen.

Yleistä:
Kauhajoen koululaiset ovat vakuutettuna 20 ikävuoteen saakka. Hammastapaturmissa hoitoraja on 22 vuotta.

Korvaus tapaturman aiheuttamista hoitokuluista vakuutustapahtumaa kohti on enintään 2.600 euroa.

Tapaturman aiheuttamasta täydestä, pysyvästä invaliditeetista maksetaan kertakorvauksena 10.100 euroa.

Kertakorvaus tapaturmaisen kuoleman varalta on 2.600 euroa.

Koulutapaturma-asioissa voit olla yhteydessä myös oppilasasiainsihteeriin, gsm. 040 703 6672.