Polku: / Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelujen tehtävänä on kaupungin tarvitsemien kiinteistöjen rakennuttaminen ja rakentaminen sekä ylläpitäminen taloudellisesti asumisen, erilaisten toimintojen ja lakien vaatimuksia vastaavassa kunnossa ja kaupungin toiminnoissa tarvittavien puhtaus ja ruokapalvelujen tuottaminen terveellisesti ja taloudellisesti.

Vastuualueen esimies:

Kiinteistöpäällikkö Kimmo Järvinen 
puh. 040 571 5295
kimmo.jarvinen@kauhajoki.fi

Toimitilapalvelun vastuualue jakautuu kolmeen toimialaan:

Puhtauspalveluihin, joka huolehtii toimitilojen puhtaudesta oheispalveluineen (tekstiili- ja viherkasvihuolto, asiakaspalvelutehtävät) niiltä osin kuin ne liittyvät kaupunkiorganisaation toimintoihin. Puhtaanapidossa ja sen liitännäispalveluissa pyritään harkittujen hankintojen, osaavien menetelmien, ajoituksen ja joustavuuden avulla luomaan puhdas ja miellyttävä työympäristö tilojen käyttäjille siten, että taloudellisen ja tehokkaan puhtaanapidon ja jätehuollon näkökulma toteutuu. Yhteenlaskettu puhtaana pidettävä lattiapinta-ala on n. 58000 m2. Eri työkohteissa työskentelee yhteensä 28 tila-/laitoshuoltajaa.

Puhtauspalvelut toimii työpaikkakoulutuskohteena alan opiskelijoille ja tukityöllistetyille. Opastuksessa pidetään tärkeänä ammatillisten valmiuksien kehittämistä työelämän muuttuvia tarpeita varten.

Esimies: Siivoustyönjohtaja Seija Luoma-Keturi

Ruokapalveluihin jonka perustehtävä on tuottaa hygieenisesti suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisesti suunniteltuja laadukkaita ateriakokonaisuuksia eri asiakasryhmien tarpeisiin.

Keittiöt valmistavat ja tarjoavat ateriapalveluja kaupungin yksiköissä toimiville päivähoitolapsille, koululaisille, terveyskeskuspotilaille ja vanhuksille sekä kaupungin henkilöstölle. Tällä hetkellä ruokapalveluja tarjotaan 14 toimipisteessä n. 3000 annosta päivässä.

Päivittäin valmistuu myös kotihoidon aterioita sekä tarvittaessa erilaisia kokous- ja koulutustilaisuuksien tarjoiluja. Erilaisten, lähinnä urheilullisten joukkotapahtumien ruokailuja hoidetaan sopimusperusteisesti koulukeskuksen keskuskeittiöltä.

Ruokapalveluissa työskentelee 45 keittiöalan ammattilaista.

Esimies: Ruokapalvelupäällikkö Terttu Majamäki

Kiinteistöpalveluihin, joka vastaa kaupungin omistamien rakennusten rakennuttamis- ja rakentamispalveluista ja kunnostustehtävistä sekä kiinteistötarvikkeiden ja asumiseen tarvittavien aineiden ja energian, kuten vesi, sähkö, lämpö ym. taloudellisesta hankinnasta.

Kaupungin omistamien kiinteistöjen yhteenlaskettu tilavuus on 371 447 m3, joista lämmintä tilavuutta on 94 %.

Esimies: Kiinteistötyönjohtaja Keijo Back.