banneri
  Ohjelma


Tällä sivulla esitellään Ruokamessujen 2003
seminaaria, joka järjestetään
5.9.2003 Kauhajoella


 
Tällä sivulla myös:
 
Ruokailumahdollisuudet
Yritysvierailukohteet
 
 
 

Ruokamessut 2003  - Seminaari 

   
  KAUHAJOEN RUOKAMESSUSEMINAARI 2003


MAKUA, VÄRIÄ JA VITAMIINEJA?
- case: sous vide-kypsennysmenetelmä
 
 

Aika ja paikka
Perjantai 5.9.2003 klo 11.30-14.45 (lounas klo 10.45)
Seinäjoen ammattikorkeakoulun ravitsemisalan yksikkö
juhlasali, Topeeka 47, Kauhajoki

Järjestäjät
Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Seinäjoki yhteistyössä Foodwest Oy:n, Kauhajoen Ruokamessujen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ravitsemisalan yksikön kanssa.

Kohderyhmä
Seminaari on tarkoitettu keittiömestareille, suurkeittiö- ja ravintola-alalla työskenteleville, elintarviketeollisuuden edustajille, elintarvikealan asiantuntijoille: opettajille, alan opiskelijoille, yrittäjille, hankevetäjille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Sisältö
Seminaarin pääesiintyjänä on ranskalainen keittiömestari Georges Pralus, joka esittelee luomaansa sous vide–kypsennysmenetelmää. Myös muissa asiantuntijapuheenvuoroissa käsitellään ko. menetelmää eri näkökulmista. Erityisesti esiin nousee sous vide-tuotteiden ja –menetelmän turvallisuus ja sen arviointi. Seminaarissa kuullaan myös elintarviketeollisuuden kokemuksia menetelmän käytöstä. Seminaarin lopuksi on paneelikeskustelu, johon osallistuvat kaikki seminaarin alustajat ja jolloin osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä asiantuntijoille ja kommentoida seminaarissa esiin nousseita näkökohtia. Seminaariohjelmaan sisältyy lisäksi tutustuminen Kauhajoen Ruokamessuihin.

Hinta
80 euroa/hlö (sisältää seminaariohjelman lisäksi materiaalin, lounaan ja kahvin sekä pääsylipun Kauhajoen Ruokamessuille). Ilmoittautumisajan jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan toimistokuluina 25 % seminaarin hinnasta. Mikäli ilmoittautunut ei saavu paikalle, peritään osallistumismaksu kokonaan.

Ilmoittautuminen
Perjantaihin 22.8.2003 mennessä koulutussihteeri Irmeli Rintalalle,
puh. (06) 4213 342,
irmeli.rintala@helsinki.fi

Lisätietoja
Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Seinäjoki,
koulutussuunnittelija Katja Perttu, puh. (06) 4213 347,
katja.perttu@helsinki.fiOHJELMA


10.45
L o u n a s

11.30
Seminaarin avaus

11.40
Sous vide –kypsennysmenetelmä
         menetelmän historia, elintarvikkeiden säilyminen ja kypsentäminen,
         menetelmän edut ja esimerkkejä Ranskasta
         Keittiömestari Georges Pralus


12.10
Sous vide -tuotteiden turvallisuus - nonproteolyyttisen C. botulinumin
         aiheuttama riski
         Tutkija Riikka Keto-Timonen, HY/Eläinlääketieteellinen tiedekunta,
         Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos


12.40
Sous vide-tuotteiden ja prosessin turvallisuuden arviointi
         Ryhmäpäällikkö Mirja Mokkila, VTT Biotekniikka/Tuoteteknologiat

13.10
K a h v i

13.30
Sous vide-kypsennysmenetelmän käyttö elintarviketeollisuudessa
         avoin

14.00
Paneelikeskustelu: mukana seminaarin alustajat

14.45
Seminaarin päätös ja siirtyminen Ruokamessuille

15.00-18.00
Kauhajoen Ruokamessut