Polku: / Palvelut / Liikunta / Liikuntapaikat ja -alueet

Liikuntapaikat ja -alueet Kauhajoella

Tästä kartasta näet Kauhajoen liikuntapaikkojen ja -alueiden sijainnin. Kartan vasemmassa yläkulmassa olevaa valkoharmaata neliötä klikkaamalla saat näkyviin liikuntapaikkaluettelon.

Tilavarausjärjestelmässä voi tehdä varauksen annettujen ohjeiden mukaan. Tiedustelut nuoriso- ja liikuntapalveluista, puh. 040 6319 590, 040 4850 060. Email: vapaa-aika(at)kauhajoki.fi

 

                                 

 

Kauhajoen liikuntapaikkoja voit tarkastella myös LIPAS -tietojärjestelmässä (liikuntapaikat.fi). Lipas on valtakunnallinen paikkatietojärjestelmä, josta löytyy sijainti- ja ominaisuustietoja Suomen liikunta- ja ulkoilupaikoista. Lipasta hallinnoi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Päävastuu liikuntapaikkatietojen lisäämisestä ja tietojen päivittämisestä on kuntien liikuntatoimilla. (Lähde: Jyväskylän yliopisto, LIPAS on suomalaisten liikuntapaikkojen tietopankki)
 

Ulkoliikunta-alueiden hoito

Ulkoliikunta-alueiden hoidon (liikuntapaikat ja -alueet) -kustannuspaikat henkilöstöresursseineen on siirretty vuoden 2013 muutetussa talousarvioesityksessä nuoriso- ja liikuntapalveluista teknisen osaston alaisuuteen, hoitovastuulle 1.1.2013 lähtien (valtuusto 17.12.2012).

Kaupunginjohtajan päätöksellä 21.12.2012 §2/2012 on sivistysosaston nuoriso- ja liikuntapalveluista siirretty: vastaava liikuntapaikkamestari Arto Hakala ja liikuntapaikkamestari Jari Hernesniemi teknisen osaston kunnallistekniikan vastuualueen alaisuuteen 1.1.2013 alkaen. Perusteluina esitetään, että siirto tapahtuu työn organisoinnin parantamiseksi. Henkilöiden kanssa on neuvoteltu ja he ovat hyväksyneet siirtymisen tekniselle osastolle.

Liikuntapaikkojen ja -alueiden hoito:
Tekninen osasto, kunnossapitopäällikkö, Eetu Myllyniemi, puh. 040 705 6297.
Vastaava liikuntapaikkamesatari, Arto Hakala, puh. 0400 865 924
Liikuntapaikkamestari, Jari Hernesniemi, puh. 040 356 6255