Polku: / Palvelut / Kasvatus ja opetus / Varhaiskasvatus / Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi -palvelu

Kauhajoella asuva tai kaupunkiin muuttava perhe voi asioida varhaiskasvatuspalveluissa sähköisesti alla olevilla tavoilla.

 

Uudet asiakkaat:
Sähköinen hakemus varhaiskasvatukseen, esiopetukseen sekä aamu-ja iltapäivätoimintaan ja maksulaskuri

Tämä palvelu ei edellytä tunnistautumista pankkitunnuksin. Täällä voi tehdä

 • varhaiskasvatushakemuksen kunnalliseen päivähoitoon
 • palvelusetelihakemuksen yksityiseen päivähoitoon
 • esiopetukseen ilmoittautumisen
 • aamu- ja iltapäivätoiminnan kerhohakemuksen
 • arvion perheen varhaiskasvatusmaksusta (valtakunnallisten maksusääntöjen mukaan).
 • sähköisen tiedoksiannon hyväksymisen, jolloin päätöksen valmistumisesta tulee sähköposti- ja/tai tekstiviesti molemmille huoltajille.
 

Nykyiset ja aikaisemmat asiakkaat:
Tunnistautumista vaativat sähköiset palvelut

Palvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella sekä voimassa olevaa tai aikaisempaa varhaiskasvatuksen asiakkuutta, jolloin perhetiedot tulevat valmiiksi hakemukseen varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmästä.

Tunnistautumisen kautta voi
 • tehdä varhaiskasvatushakemuksen / siirtohakemuksen varhaiskasvatuspaikan vaihtamisesta
 • tehdä palvelusetelihakemuksen yksityiseen päivähoitoon
 • ilmoittautua esiopetukseen
 • tehdä aamu- ja iltapäivätoiminnan kerhohakemuksen
 • hyväksyä tarjotun varhaiskasvatuspaikan
 • muuttaa puhelin- ja sähköpostiyhteystietoja
 • laskea arvion varhaiskasvatusmaksusta (valtakunnallisten maksusääntöjen mukaan)
 • tehdä tulonselvityksen liittämällä tulotositteet tai antaa suostumuksensa korkeimpaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun
 • nähdä ja tulostaa sähköiset palvelu- ja maksupäätökset
 • ilmoittaa lapsen poissaolot
 • tehdä varhaiskasvatuspaikan irtisanomisen
 • hyväksyä sähköisen tiedoksiannon, jolloin päätöksen valmistumisesta lähetetään sähköposti ja/tai tekstiviesti molemmille huoltajille. Sähköiset päätökset otetaan käyttöön sitä mukaa, kun asiakas on antanut suostumuksen sähköiseen tiedoksiantoon.
Asiakkaan on ylläpidettävä yhteystietojaan tämän palvelun kautta tai ilmoitettava yhteystietojen muutoksista kirjallisesti varhaiskasvatustoimistoon.
 
Muutokset palvelun tarpeeseen tehdään perustellusta syystä (työllistyminen, työttömyys, lomautus, muutos perhetilanteessa tms.) ilmoittamalla muutoksesta lapsen varhaiskasvatusyksikön esimiehelle sähköpostilla tai puhelimitse.
 
Lisätietoa sähköisestä asioinnista antaa varhaiskasvatuksen toimistosihteeri Marjo Ahonen, puh. 040 487 7097.
 

Ohjeita sähköiseen asiointiin

Yhteystietojen ilmoitus -ohje

Tulotietojen ilmoitus -ohje

Poissaolojen ilmoitus -ohje

Palvelun irtisanominen -ohje

Hoitopaikan hyväksyminen / hylkääminen -ohje

Valitse aina ensin se perheenjäsen kenen asiaa hoidat. Esim. jos irtisanot lapsen varhaiskasvatuksen tai ilmoitat lapsen poissaolon, valitset  vasemmalta ko. lapsi.