Kauhajoki
suupohja

Panula-opiston lukukausimaksut

Yksilöopetus

Instrumenttiopetus 22,5 min...98e (=pienryhmäopetus)
Instrumenttiopetus 30 min......145 € (215€ yli 18 v. perustasolla opiskelevat) 
Instrumenttiopetus 45 min......185 € (265€ yli 18 v. perustasolla opiskelevat) 
Instrumenttiopetus 60 min......210 €
 
Hintaan sisältyy OPS:n mukainen ryhmäopetus (musiikin perusteet sekä yhteissoitto)
 
Avoin osasto 30 min..................415 € 
 
Osastolle otetaan oppilaaksi läpi vuoden, ilman pääsykoetta, tuntiresurssien mukaan, ei ryhmäaineita
 

Ryhmäopetus

Pienryhmäopetus.......................98€ (=instrumenttiopetus 22,5min)
Muskari.........................................85€
Sisarus- ja perhemuskari..........98€ (saman perheen osallistujat, ei sisaralennuksia)  
 

Sisaralennus

Sisaralennus, yksilöopetus....- 35€ 
Sisaralennus, ryhmäopetus...- 15€
 
Ensimmäinen (vanhin) perheen lapsi maksaa täyden lukukausimaksun Panula-opiston opinnoista (sisarukset ilmoitettava Panula-opiston opintoihin ilmoittauduttaessa). Alennus alkaen toisesta sisaresta.
 

Muut maksut

Soittimien käyttökorvaus............50€
Kirjaamismaksu............................15€
Todistusmaksu (peritään aina)...50€
 
 

Maksukäytänteet

Panula-opiston lukukausi- ja opintosuoritusmaksuissa noudatetaan Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnan päätöstä 27.6.2012  

Lopettamisesta tulee ilmoittaa toimistoon välittömästi.

Lukukauden (siis molempien lukukausien) ensimmäisen työviikon aikana keskeyttävät oppilaat maksavat todistusmaksun. Lukukauden 2-5 viikoilla keskeyttävät oppilaat maksavat puolet lukukausimaksustaan (sisaralennuksia ei huomioida). Lukukauden viidennen (5) viikon jälkeen keskeyttävät oppilaat maksavat koko lukukausimaksun (sisaralennuksia ei huomioida).

Todistusmaksu peritään lähtökohtaisesti aina. Se peritään myös Panula-opiston entiseltä oppilaalta, mikäli todistuksen kirjoittaminen edellyttää muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista todistukseen.

Oppilasmaksu peritään lähtökohtaisesti täytenä. Jos oppilaan tunneista jää pitämättä (oppilaasta riippumattomista syistä) enemmän kuin kolme, oppilasmaksusta vähennetään takautuvasti puuttuvien tuntien määrä.

 

Panula-opiston ulkopuolisen oppilaan maksut

 

Panula-opiston tasosuorituspäivinä / opiston ryhmän mukana

Instrumenttiopetuksen perustason tasosuoritus........................................................60€
Instrumenttiopetuksen musiikkiopistotason tasosuoritus.........................................90€
Musiikin perusteiden taso- ja päättösuoritukseen osallistuminen perustasolla......60€
Musiikin perusteiden päättösuoritukseen osallistuminen musiikkiopistotasolla.....85€
Musiikin perusteiden opetukseen osallistuminen (lukukausi)....................................60€