RSS

Uutiset ja kuulutukset

 

Takaisin

Jätevesineuvonta jatkuu pohjalaiskunnissa kesällä 2018

Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa kohdistetaan ensisijaisesti lainsäädännössä mainituille herkille aluil-le, mutta neuvonta on avointa kaikille haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön jätevesiasioita pohtiville. Tänä vuonna Pohjanmaan Jässi-hankkeen jätevesineuvojat tekevät kartoitus- ja neuvontakäyntejä Vaasas-sa, Luodossa, Pietarsaaressa, Isossakyrössä, Vimpelissä, Perhossa, Evijärvellä, Halsualla, Kauhajoella, Karijo-ella, Isojoella, Kannuksessa ja Seinäjoella.
Kuntien valitsemien alueiden kiinteistönomistajille lähetetään kirje, jossa kerrotaan heille varattu neuvon-ta-aika. Neuvonnan vastaanottaminen on vapaaehtoista. Kiinteistökohtaisilla kartoitus- ja neuvontakäyn-neillä annetaan arvio nykyisen jätevesijärjestelmän uusimistarpeesta, kerrotaan tämänhetkisen lainsäädän-nön vaatimuksista ja tulevista uudistuksista sekä erilaisista jätevesien käsittelymenetelmistä. Neuvoja oh-jeistaa nykyisen käsittelymenetelmän huoltotoimenpiteistä sekä tarvittaessa antaa ohjeita, jos jätevesijär-jestelmä on uusimistarpeessa. Neuvonta on kiinteistönomistajille maksutonta.
Hankkeen neuvojia on mahdollista tavata lisäksi tulevana kesänä monissa eri tapahtumissa. Neuvojat jal-kautuvat useisiin kesätapahtumiin ja markkinoille Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla, jolloin paikallisten lisäksi myös kesäasukkailla on hyvä tilaisuus kysyä oman mökin tai huvilan jätevesiasioi-den vaatimuksista ja toteuttamisesta. Kiinteistönomistajat löytävät jätevesineuvojan ottamalla yhteyttä hankevetäjään tai kysymällä omasta kunnasta neuvojien yhteystietoja.
Haja-asutusalueiden jätevesineuvontahanke Jässi on saanut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämää valtionavustusta hankkeen jatkon toteuttamiseksi vuodelle 2018. Jätevesitietoutta on jaettu tähän men-nessä lähes koko toiminta-alueen laajuisesti jo vuodesta 2012 ja se on tavoittanut lähes 3700 kiinteistön-omistajaa kiinteistöillä. Lisäksi hanke on tavoittanut kiinteistönomistajia myös kesätapahtumissa ja muissa tilaisuuksissa.
Taustaa
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n (PVY) organisoiman Pohjanmaan Jässi-jätevesihankkeen tarkoituksena on tuottaa puolueetonta, laadukasta ja kaksikielistä jätevesitietoa ja siten pitkällä aikavälillä vähentää haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Hanke toteutetaan pääosin ympäristöministeriön rahoituksella, ja sitä valvoo Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Jätevesitietoa ja hankkeen tapahtumia on hankkeen verkkosivuilla www.jatevesihanke.fi/pohjanmaa . Lisätietoa jätevesien käsittelystä Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta www.ymparisto.fi ja Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n sivustolta "Opas jätevesien maailmaan" www.vesiensuojelu.fi/jatevesi.
Lisätietoa
Miia-Eveliina Lae, hankevetäjä, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, p. 044 7047 116
Eeva-Kaarina Aaltonen, toiminnanjohtaja, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, 0400 92 4848

POHJANMAAN JÄSSI -jätevesihanke

Pohjanmaan JÄSSI ‐jätevesihanke järjestää puolueetonta jätevesineuvontaa viemäriverkoston ulkopuolisilla kiinteistöillä yhteistyössä Kauhajoen kaupungin kanssa. Neuvontahanke on Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n hallinnoima ja hankkeen toimintaa rahoittaa pääosin Ympäristöministeriö.
Hanke tarjoaa kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa kunnan valitsemilla alueilla. Kiinteistöjä tiedotetaan asiasta kirjeitse. Kiinteistöllä tehtävä kartoitus- ja neuvontakäynti on vapaaehtoinen ja maksuton kiinteistönomistajille. Neuvonta ei ole sidoksissa mihinkään tiettyyn tekniikkaan tai jätevesijärjestelmään. Kartoitus- ja neuvontakäyntejä tehdään 1.6.2018 – 31.8.2018 välisenä aikana.
Neuvontakäynnillä annetaan tietoa nykyisestä haja-asutusalueita koskevasta jätevesilainsäädännöstä. Käynnillä tehdään myös arvio kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä ja sen mahdollisesta uusimistarpeesta. Jos nykyinen jätevesijärjestelmä ei ole tasoltaan riittävä tai vaatii pienempiä kunnostustoimenpiteitä, jätevesineuvoja opastaa asiassa etenemisessä.
Neuvontaa annetaan myös puhelimitse ja kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse. Lisäksi hankkeessa järjestetään jätevesi-iltoja sekä annetaan neuvontaa erilaisissa tapahtumissa.

Lisätietoja:

Anastassia Backlund, vastuuneuvoja, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, p. 044 2515 932
anastassia.backlund@jatevesihanke.fi

Miia-Eveliina Lae, hankevetäjä, pääneuvoja, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, p. 044 704 7116
miia-eveliina.lae@jatevesihanke.fi


Pohjanmaan Jässi-hankkeen verkkosivut:
Hankkeen verkkosivut:
http://www.jatevesihanke.fi/pohjanmaa
20.06.18
Tiedote_Jassi_20062018.pdf
Kommentti (0) Lisää kommentti

Uutisotsikot:
Vie vanhus ulos -kampanja 11.9.-11.10.2018 (18.09.18)
Nuorisotalo Räimiskän korjaus. Ala-, väli- ja yläpohjien purkutyöt pääurakkana. (18.09.18)
Perusopetuksen luokanopettajan viransijaisuus (14.09.18)
PRO Kauhajoki -mitali 2018 ehdotukset (13.09.18)
Asiointiliikenne 2018- - 2019 (08.09.18)
Caruna Oy toteuttaa Kauhajoen kaupungin Päntäneen alueella sähköverkon saneerausta (06.09.18)
Eron edessä -illat jatkuvat (05.09.18)
Ilmoittautuminen kansalaisopistoon (27.08.18)
Panula-opiston muskariryhmissä on vielä vapaita paikkoja! (16.08.18)
Kauhajoen bussiliikenne 13.8. alkaen (10.08.18)
Uusi varhaiskasvatuslaki voimaan 1.9.2018 (08.08.18)
Kauhajoen Vesihuolto Oy:n tiedote veden käytöstä (23.07.18)
Katso video - Mistä on hyvä kaupunki tehty? (21.06.18)
Jätevesineuvonta jatkuu pohjalaiskunnissa kesällä 2018 (20.06.18)
Jätä omat muistosi historiaan! (14.06.18)
Videokilpailu EPIC Off ROAD (01.06.18)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus on astunut voimaan 25.5. (25.05.18)
Sähköverkon saneeraus Kauhajoen alueella (18.05.18)
YV Arviointiselostus, Suolakankaan tuulivoimahanke (16.05.18)
Sähköinen Kyläluuta –vihko on avattu (20.02.18)

 

Kaupungin viralliset kuulutukset

Tapahtumakalenteri