Polku: / Kauhajoki-info

Kauhajoki-info

 

Kauhajoen kaupungin kaupunkistrategia 2013 - 2016

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.9.2012 Kauhajoen kaupungin päivitetyn strategian valtuustokaudelle 2013 - 2016 sekä painopistealueet vuodelle 2013.

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ

Vetovoimainen Kauhajoen kaupunki järjestää ja kehittää alueellaan peruspalveluita sekä luo edellytyksiä asua, tehdä työtä, yrittää ja harrastaa.

VISIO 2020

Turvallinen ja viihtyisä Kauhajoki on elinvoimainen Kauhajoen seudun hallinnollinen keskus sekä aktiivinen elinkeinoelämän ja sidosryhmien verkottaja, asiantunteva ja tehokas kumppani.

Vision täsmennys

Kaupunki yhdessä siihen liittyneiden kuntien kanssa muodostaa yrittäjäystä-vällisen ja ihmisläheisen yhteisön, joka hyödyntää verkostoituneita ja kehitty-viä tuotanto- ja palvelumuotoja.

Asiantuntijayhteisö muodostaa toimintaympäristön, jossa toiminnot järjeste-tään hyvinvointia edistävästi, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti.

Kauhajoki tunnetaan laadukkaasta lasten kasvatuksesta ja opetuksesta sekä monipuolisista kulttuuri-, liikunta- ja muista vapaa-ajan palveluista.

Kauhajoki menestyy materiaalien käsittelyjärjestelmien, maaseutuelinkeinojen, uusiutuvien energia-alojen, elintarvike-, puu- ja palvelualojen osaajana.
 


ARVOT

Avoimuus
Asiakaslähtöisyys
Turvallisuus
Kestävä kehitys
Yhdessä menestyminen
Taloudellinen innovatiivisuus

Arvojen tarkoitukset, mitä se tarkoittaa?


KAUHAJOEN KAUPUNKI

- perustamisvuosi 1868 / 2001
- kokonaispinta-ala 1315,71 km2
- vesistöpinta-ala 16,46 km2
- veroprosentti 22  vuodelle 2016 sekä 2017
- asukasluku 31.12.2015 oli 13 875

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,90 %,
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,65 %
- muiden asuinrakennusten (mm. vapaa-ajan asunnot) veroprosentti 1,20 %
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 %,
- voimalaitosten veroprosentti 2,10 %
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %
 

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2017

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %,
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,65 %
- muiden asuinrakennusten (mm. vapaa-ajan asunnot) veroprosentti 1,20 %
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 %,
- voimalaitosten veroprosentti 2,10 %
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 % 

HALLINTOPIIRIT

- Länsi-Suomen lääni
- Etelä-Pohjanmaan maakunta

- Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Etelä-Pohjanmaan metsälautakunta
- Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
- Etelä-Pohjanmaan verotoimisto
- Etelä-Pohjanmaan kihlakunta
- KELA:n Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri
- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
- Tiehallinto Vaasan tiepiiri