Polku: / Kauhajoki-info

Kauhajoki-info

 

Kauhajoen kaupungin perustehtävä

Vetovoimainen Kauhajoen kaupunki järjestää ja kehittää alueellaan peruspalveluita sekä luo edellytyksiä asua, tehdä työtä, yrittää ja harrastaa.

Visio 2025

Turvallinen ja viihtyisä Kauhajoki on elinvoimainen Kauhajoen seudun hallinnollinen keskus sekä aktiivinen elinkeinoelämän ja sidosryhmien verkottaja, asiantunteva ja tehokas kumppani.

Vision täsmennys

Kaupunki yhdessä sen kanssa toimivien kuntien kanssa muodostaa yrittäjäystävällisen ja ihmisläheisen yhteisön, joka hyödyntää verkostoituneita ja kehittyviä tuotanto- ja palvelumuotoja.

Asiantuntijayhteisö muodostaa toimintaympäristön, jossa toiminnot järjestetään hyvinvointia edistävästi, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti.

Kauhajoki tunnetaan laadukkaasta lasten kasvatuksesta ja opetuksesta myös toisella ja korkea-asteella sekä monipuolisista kulttuuri-, liikunta- ja muista vapaa-ajan palveluista.

Kauhajoki menestyy materiaalien käsittelyjärjestelmien, maaseutuelinkeinojen, uusiutuvien energia-alojen, elintarvike-, puu- ja palvelualojen osaajana.

Arvot

Avoimuus
Asiakaslähtöisyys
Turvallisuus
Kestävä kehitys
Yhdessä menestyminen
Taloudellinen innovatiivisuus

Arvojen tarkoitukset, mitä se tarkoittaa?
 

Kauhajoen kaupungin strategiset menestystekijät vuoteen 2025

A. Aktiivinen elinkeinojen ja yrittäjyyden kehittäminen – kaupungin vetovoimaisuus
B. Yhteistyö ja osallistuminen
C. Taloudelliset, toimivat ja tehokkaat peruspalvelut
D. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen – hyvinvoiva kuntalainen
E. Opetus- ja koulutuskaupunki

Perustietoa Kauhajoesta

- perustamisvuosi 1868 / 2001
- kokonaispinta-ala 1315,71 km2
- vesistöpinta-ala 16,46 km2
- veroprosentti 22  vuodelle 2018
- asukasluku 31.12.2017 oli 13 610

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %,
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,65 %
- muiden asuinrakennusten (mm. vapaa-ajan asunnot) veroprosentti 1,20 %
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 %,
- voimalaitosten veroprosentti 3,10 %
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %

Tietosuojakäytäntömme

 Hallintopiirit

- Länsi-Suomen lääni
- Etelä-Pohjanmaan maakunta

- Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Etelä-Pohjanmaan metsälautakunta
- Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
- Etelä-Pohjanmaan verotoimisto
- Etelä-Pohjanmaan kihlakunta
- KELA:n Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri
- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
- Tiehallinto Vaasan tiepiiri